Договір про співробітництво в галузі юридичної освіти та науки : [підпис. між НЮАУ та Юрид. Ун-том м. Хошимін]

 

Нові лауреати : ["Фонду юрид. науки академіка права В. В. Сташиса"]

 

Нагорода Академії : [грамота колективу НЮАУ від Харк. облдержадмін. та упр. з питань фіз. культури та туризму за вагомий внесок у розвиток фіз. культури та спорту в обл.]

 

Комаров В. В. Зміцнюємо міжнародні зв’язки : [інтерв’ю із проректором акад. про поїздку у Голландію, яка була пов’язана з доопрацюванням Нац. прогр. підгот. проф. суддів в Україні з голланд. та нім. експертами]

 

Так святкували наші діти : [новоріч. свято для дітей співроб. акад.]

 

Грошевой Ю. М. Проблеми кримінального судочинства в Україні : [каф. кримін. процесу]

 

Борисова В. І. Методологічні проблеми правової науки : [міжнар. наук. конф.]

 

Правова освіта : проблеми та перспективи : [9–10 січ. Всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток правов. освіти – необхідна умова побудови правов. держави"]

 

Громовий О. Чи потрібна Україні демократія?

 

Гаряча пора держіспитів почалася! : [на запитання відповідали студ. заоч. ф-ту: В. Олімпієв, В. Дворянов, В. Дощанський, В. Кравченко та голова держ. екзаменац. коміс. проф. В. А. Ломако] / інтерв`ю взяла В. Кожедуб

 

Петков П. "120 строчек о друге" : (сержанту ВДВ А. Лайкину посвящается…) : [стихотворение]

 

Разметаева Ю. Жертвам философии : [стихотворение]

 

Вони – наше майбутнє : [10 січ. в Харк. обл. вищ. училищі фіз. культури і спорту – благод. акція, яку провела Опікун. рада училища на чолі з ректором НЮАУ В. Я. Тацієм]

 

Кроссворд / сост. В. Муравьев