Харків`янин року 2007 : [3 квіт. серед нагородж. лауреатів Регіон. рейтингу "Харків`янин року 2007": В. Я. Тацій, К. К. Шердіц, Г. Г. Сетьян, В. Д. Гончаренко]

 

Перший крок у співпраці : [28 берез. зустріч проректора акад. В. В. Комарова із заст. ген. дир. Культ. центру України в Москві П. І. Ткачем] / підгот. О. Муравйова

 

Культурний центр України в Москві

 

Інформаційно-кодифікаційний відділ інформує : [Про додаткові заходи щодо забезпеч. прав і свобод людини і громадянина, громад. порядку та посилення боротьби зі злочинністю : Указ Президента України від 28.03.2008 р. № 276/2008 ; Про внесення змін до наказу М-ва юстиції України від 01.12.2006 № 87/5 "Про затв. Положення про кваліфікац. коміс. нотаріату" : наказ М-ва юстиції України від 18.03.2008 р. № 426/5]

 

Міжнародні перемоги : [4–5 квіт. участь у Міжнар. міжвуз. наук.-практ. конф. студ. та асп. "Традиції та новації у системі сучас. рос. права" (Москва, Росія)]

 

Пісенний вернісаж : [лауреати XX Всеукр. фестивалю-конкурсу сучас. укр. естрад. пісні "Пісенний вернісаж – 2008" (Київ): В. Корепанов, Г. Сетьян]

 

Пирогова І. Захист та допомога : [26 берез. на вченій раді проінформовано про викон. кол. договору між ректором акад. В. Я. Тацієм і профспілк. ком. на 2007–2010 рр.]

 

Два тижні : хроніка подій : [IV Всеукр. змагання з кримін. права та процесу "Майстерність суд. промови" (м. Донецьк) ; 1 квіт. 20 років від дня признач. проф., акад. АПрН України В. В. Комарова на посаду проректора НЮАУ ; 9 квіт. наук.-практ. семінар молодих учених та здобувачів "Пробл. суд. реформи в Україні"]

 

Комаров В. В. Пряма мова : студент – проректор : [на запитання студ. щодо впровадження Болон. системи та інформ. технологій у навч. процес відповідає проректор акад.] / запитували : В. Мельник, А. Блажиліна ; підгот. О. Муравйова

 

Муравйова О. Удосконалюємо навчальний процес : [31 берез. засід. Наук.-метод. ради акад.]

 

Козлієва З. Кримський "бізнес-клуб" : [27 лют. у Крим. юрид. ін-ті відбулося засід. бізнес-клубу "Актуал. пробл. укладання та розірвання договору дарування"]

 

Жужа М. Навчаючи, навчайтесь! : [29 лют. – 2 берез. участь представників Юрид. клініки НЮАУ у VІ з’їзді Асоц./Фундації юрид. клінік України (Київ)]

 

Столбов В. Ф. Психологія на службі правоохоронних органів України : [27–28 берез. в Ін-ті підгот. юрид. кадрів для СБУ відбувся наук.-практ. семінар "Нормат.-прав. та методолог. аспекти юрид. та оператив. психології"]

 

Кухаренко Н. Змагання з настільного тенісу

 

Гоєнко М. І. Вдалий дебют : [21–23 берез. участь у змаганнях з теквондо серед вузів Харкова]

 

Іванюк Л. Міні-футбол : Кубок декана : [23 берез. традиц. турнір з міні-футболу ф-ту військ. юстиції]

 

Трачук В. Бери за приклад : [спец. фіз. та спорт. підгот. курсантів Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ]

 

Романенко Л. IV юридичні читання : [3–4 квіт. участь у Міжнар. наук. конф. "IV юрид. читання" (Київ)]

 

"Королівські ігри" : [29 берез. турнір команд КВК акад. на Кубок ректора]

 

Рибалова О. М. Прадавні українські літературні пам`ятки : [цикл оглядів л-ри та кн. вист. на тему "Укр. л-ра та мистецтво від Київ. Русі до XXI ст. " у б-ці акад.]

 

Шумейко О. А. "Просвіта" : духовне відродження : [про укр. культур.-освіт. т-во "Просвіта"]

 

Пирогова І. Скажіть "ні" наркотикам!

 

Сушениця А. Прощання : [вірш]

 

Буцік С. Старість : [вірш]