Держіспити почалися : [12 січ. на вечір. та заоч. ф-тах акад.]

 

Новий рівень міжнародної співпраці : [19–20 груд. участь у робочій зустрічі представників провід. ВНЗ – учасників Договору про співробітництво (Москва)]

 

[14 січня І. В. Жилінкова стала одним із номінантів рейтингу авторів публікацій щотижневика "Юридичний вісник України"]

 

Комаров В. В. На шляху до європейського простору вищої юридичної освіти : [відповіді проректора з навч.-метод. роботи на запитання студ. О. Ніколаєнко, М. Лукань, І. Дячук, Л. Романенко] / підгот. О. Муравйова

 

Чучкалова А. М. Етапи розвитку інформаційно-кодифікаційної роботи в академії : [про інформ.-кодифікац. від. акад.]

 

Вітаємо з 60-річчям! : [В. Є. Марочкін]

 

Євсєєв О. П. Інформаційні ресурси для науковців: погляд аспіранта : [віртуал. день бібліографії для асп. у б-ці акад.]

 

Бойко О. "Юридична клініка" набирає обертів : [участь у ІІІ Нац. олімпіаді юрид. клінік із консультування клієнтів]

 

Дячук І. Критерії якісної освіти : [навч. процес очима студ.]

 

Рай О. Жінка року – 2008 : [25 груд. участь у район. етапі обл. фестивалю]

 

Бордюгова К. Життя-буття наукового гуртка з кримінального права

 

Гуторова Н. О. Міжнародне право – англійською : [24 груд. наук. мультимед. студент. конф. з інозем. мови "Міжнар. право. Права людини" у Крим. юрид. ін-ті]

 

Солошенко Л. "Козацькі розваги" – чудова традиція факультету : [спорт. змагання ф-ту військ. юстиції]

 

Степанова І. "Боїшся – не роби, зробив – не бійся" : [про курсанта ІV курсу Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ Леоніда Шандрука]

 

Половець М., Бєляков М. Гуртожиток очима студентів / підгот. О. Бойко

 

Романенко Л. Мрії збуваються : [19 груд. колектив старост ІІ курсу Ін-ту підгот. кадрів для органів прокуратури відвідали Комаров. дит. будинок-інтернат]

 

Рай О. Перша сесія : [8–27 січ. складають сес. студ. І курсу]

 

Квітка О. Зимова прогулянка : [есе]

 

Шейко-Іванів І. Ода юристу : [вірш]