назад оглавлениевперёд

Частина  друга. БУТТЯ, СВІДОМІСТЬ, ПІЗНАННЯ

 

Розділ 5. Буття, матерія як вихідні поняття філософії

 

До арсеналу будь-якої науки входять основні, визначальні поняття, категорії, тобто найбільш загальні розумові абстракції, в яких розкриваються напрямки і тенденції розвитку зовнішнього світу. Для філософії такими вихідними поняттями є “буття” та “матерія”. Вони мають винятково широке філософське узагальнене знання про довколишній світ. Визначення цих понять і розкриття їх змісту завжди були в центрі уваги мислителів різних епох. Адже саме вони дають можливість усвідомити, яким чином поєднуються природні знання про матерію, рух, простір, час та інше з філософськими уявленнями про природу, з картиною світу, яка створюється в межах філософії. Через поняття “буття”, “матерія” розкривається сутність всього, що нас оточує, його відображення в думках та діях людини. На цій підставі будуються форми ставлення людини до довколишнього світу.

Отже, мета цього розділу: розглянути філософські категорії “буття” і “матерія” з боку їх змістовності, методологічного та світоглядного значення.

 


назад оглавлениевперёд