назад оглавлениевперёд

                                Контрольні питання

 

1.     У чому полягають труднощі вирішення проблеми свідомості?

2.      Що таке свідомість, як вона співвідноситься із матерією?

3.     Що таке гілозоїзм і вульгарний матеріалізм?

4.     Чи можна зрозуміти природу людської свідомості, якщо вивчати тільки мозок?

5.     Як ви розумієте співвідношення відображення і свідомості?

6.     Яким є співвідношення “свідомості” та “ідеального”?

7.     У чому полягає роль праці у виникненні і розвитку свідомості?

8.     Визначте історичну роль мови, спілкування і спільної діяльності у формуванні та розвитку свідомості.

9.     Як слід розуміти суспільно-історичну сутність свідомості?

10. Що притаманне свідомості як відображенню дійсності й активної внутрішньої діяльності ?

11. Що означає положення про те, що свідомість не тільки відображає світ, а й створює його?

12. У чому виявляється активність свідомості, її творчий характер?

13. Що таке психіка? Які структурні ідеальні елементи входять до психіки людини?

14. Яку роль у житті людини відіграє несвідоме?

15. Охарактеризуйте структуру свідомості.

16. Що таке самосвідомість?

17. Які основні функції свідомості?


назад оглавлениевперёд