назад оглавлениевперёд

Розділ 11. Філософський аналіз суспільства

 

У попередньому розділі йшлося про природу, про взаємодію природи і суспільства. Як уже зазначалося, природа є необхідною умовою життя суспільства, у тому числі фізичного і  духовного існування людини.    Однак добре відомо, що людина не може існувати не тільки поза природою, але і поза суспільством.  Адже, як  помітив ще Арістотель, поза суспільством може жити тільки геній чи божевільний. Тому, природно, що одне з найважливіших місць серед філософських проблем займає проблема людського суспільства чи просто суспільства. Щоб розкрити його сутність з позиції соціально-філософського аналізу, необхідно послідовно відповісти на такі питання: що таке суспільство і які основні підходи до його розуміння; що являє собою суспільство як саморозвинена система; що  включає  структура соціуму і як здійснюється  його розвиток.

Метою даного розділу і є пошук  відповідей на ці питання.

 


назад оглавлениевперёд