назад оглавлениевперёд

Контрольні питання

1.   Які теоретичні моделі суспільства в соціальній філософії й у чому полягають відмінності між ними?

2.   Які ви знаєте методологічні принципи пізнання суспільства?

3.   Яка структура суспільства як соціальної системи?

4.   Розкрийте зміст основних понять, що розкривають характер структури суспільства: елемент, відношення, суб'єкт, об'єкт та ін.

5.   У чому полягає різниця між поняттями “діяльність”, “праця”, “виробництво”?

6.   Дайте характеристику основних закономірностей розвитку сучасного суспільства.

7.   Розкрийте своєрідність основних сфер громадського життя.

8.   Що слід розуміти під статикою суспільства і його динамікою?

9.   Визначте такі основні поняття, що розкривають динаміку суспільства: процес, функціонування, зміна, розвиток та ін.

10.                      Розкрийте зміст основних понять, що характеризують соціальні процеси в перехідному суспільстві: дисипативна структура, нестабільність, хаос, аттрактор, біфуркація та ін.


назад оглавлениевперёд