назад оглавлениевперёд

Контрольні питання.

1.           Що таке комплексне людинознавство і яка роль філософії в його становленні?

2.           Які ви знаєте основні риси панівного розуміння людини в епохи Античності, Середньовіччя і Нового часу?

3.           Які сучасні концепції людини вам відомі?

4.           Як ви ставитесь до положення Біблії: “І створив Господь Бог людину з праху земного та вдихнув в обличчя її дихання життя, і стала людина душею живою”? Наскільки воно збігається з прийнятою в науці концепцією антропосоціогенезу?

5.           Що таке антропосоціогенез?

6.           У чому полягає сутність і призначення людини?

7.           Як співвідносяться в людині природне, суспільне і духовне начала?

8.           Поясніть відомі положення про те, що людина одночасно об’єкт і суб’єкт історичного процесу.

9.           Чому людину слід розглядати як цілісне явище? У чому виражається її цілісність?

10.      Чи можливо виробити завершене, вичерпне уявлення про людину?

11.      Деякі високоорганізовані тварини використовують предмети як знаряддя праці і в них спостерігаються інстинктивні форми трудової діяльності. В чому ж тоді різниця між тваринами і людиною?

12.      У чому знаходить свій вияв роль потреб та інтересів особистості для її діяльності?

13.      Як співвідносяться поняття “діяльність” та “активність”?

14.      Що таке “соціалізація”?

15.      У чому полягає значення міркувань про смерть?


назад оглавлениевперёд