назад оглавлениевперёд

Контрольні питання

 

1. Розкрийте зміст понять "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість" і покажіть їхній взаємозв'язок.

2. Яка з вашого погляду роль особистості в суспільних процесах? Проілюструйте відповідь прикладами.

3. Охарактеризуйте типи особистості за різними підставами. Дайте порівняльну характеристику.

4. Проаналізуйте внутрішню структуру особистості.

5. Які історичні типи взаємин людини і суспільства ви знаєте? Розкрийте кожен з них.

6. У чому виявляється вплив суспільства на людину і людини на суспільство?

7. Яка роль держави в подоланні відчуження особистості від влади, забезпеченні свободи особи?

8. Розкрийте зміст категорій "свобода", "відповідальність", "необхідність", "вибір". Покажіть їхній взаємозв'язок.

9. Які різновиди свободи відповідальності ви знаєте?

10. Прокоментуйте вислів "свобода однієї людини закінчується там, де починаються права іншої людини".

11. Які особливості реалізації прав і свобод громадянина в демократичному і перехідному суспільствах?


назад оглавлениевперёд