Пошук по сайту

Акція триває

Меценацтво і дарування

 

Історія створення книжкового фонду університету багата на приклади меценатства. Початок цьому поклав академік права Володимир Сташис, надавши 6 тис. примірників. Започаткована акція дарування бібліотеці власних підручників і монографій науковцями та викладачами нашого вишу. Слова вдячності ректору університету В. Я. Тацію, професорам Ю. В. Бауліну, Л. М. Герасиній, Д. В. Задихайлу, М. П. Кучерявенку, В. Ю. Шепітьку, В. В. Голіні, О. Г. Данильяну, С. М. Макусі, Б. М. Головкіну, родинам професорів І. Є. Марочкіна, Ю. В. Грошового, Ю. М. Тодики та багатьом іншим. Весь час опікуються поповненням фонду бібліотеки проректори Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман, В. В. Комаров, Ю. Г. Барабаш.

Ми вдячні тим, хто подарував бібліотеці свої книги і тим, хто лише збирається. Ви маєте унікальну нагоду занести своє ім'я в історію Alma Mater і бути шанованими читачами наукової бібліотеки.

 

Бібліотека вдячна за поповнення фондів

 

1. Перший проректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого Ю. П. Битяк передав бібліотеці 430 прим. збірників наукових праць, монографій, авторефератів дисертацій з проблем правознавства.

2. Проректор з навчальної роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого Ю. Г. Барабаш передав 122 книг юридичної тематики.

3. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка передала у фонд бібліотеки 50 прим. рідкісних журналів «Вопросы философии и психологии» (з 1893 р.).

4. Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн подарувала 6 прим. наукових видань з історії України.

5. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права передала 70 наукових та 20 науково-навчальних видань з питань боротьби зі злочинністю. 

6. Начальник військово-юридичного факультету С. Ю. Поляков подарував бібліотеці 20 прим. монографій з питань військово-юридичної діяльності.

7. Професор кафедри філософії О. П. Дзьобань подарував 200 прим. наукових видань та авторефератів дисертацій з питань філософії права, політології, інформаційної безпеки.

8. Професор кафедри культурології В. О. Лозовой подарував 10 книжок з питань історії української культури.

9. Студенти міжнародно-правового факультету подарували 47 прим. збірників тез доповідей науково-практичних конференцій.

10. Кафедра кримінального права № 2 передала бібліотеці 60 прим. юридичної та художньої літератури.

11. Директор бібліотеки Н. П. Пасмор подарувала 150 прим. монографії.

12. Головний бібліотекар О. М. Рибалова передала 30 прим. художньої літератури.

13. Червякова Олена Борисівна, доцент кафедри адміністративного права подарувала факсимільне видання «Малої книжки» Т. Г. Шевченка та 352 наукових видання.

14. Меценат – підприємець Тарнавська Лариса Іванівна подарувала бібліотеці 70 наукових видань юридичної тематики.

15. Професор кафедри трудового права О. М. Ярошенко подарувала бібліотеці 15 монографічних видань з питань трудового права.

16. Наукова бібліотека Київського університету права Національної академії наук України передала 13 прим. книг правової тематики.

17. Доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права В. В. Пивоваров подарував бібліотеці 30 прим. навчального посібника з курсу кримінального права.

18. Вчений секретар Лейба Людмила Василівна передала бібліотеці 53 прим. монографічних видань та 260 прим. авторефератів дисертацій.

19. Зав. кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права Б. М. Головкін передав 70 науково-навчальних видань.

20. Доцент кафедри міжнародного права І. А. Шумило передала бібліотеці 18 навчально-методичних посібників з питань енергетики та навколишнього середовища за програмою Європейської комісії ТЕМПУС.

21. Доцент кафедри культурології В. М. Пивоваров передав книги з мистецтва.

22. Доцент кафедри конституційного права В. В. Речицький подарував бібліотеці 30 книг.

23. Доцент кафедри конституційного права Ф. В. Веніславський подарував бібліотеці 17 книг.

23. Доцент кафедри цивільного права В. П. Янишен подарував бібліотеці 12 книг.

24. Кафедра конституційного права передала 20 наукових видань.

25. А.С. Тяпкін, член правління громадської організації "Об'єднання ветеранів органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ", передав 11 наукових видань.

26. Доцент кафедри адміністративного права О.Б. Червякова подарувала бібліотеці університету 150 прим. книг та журналів правової тематики.

27. Заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, доцент кафедри фінансового права Д. О. Білінський подарував бібліотеці університету понад 120 прим. книг та журналів.

28. Доктор юридичних наук, професор Б.М. Поляков, зав. кафедрою загальноправових дисциплін Інституту управління і права подарував 30 прим. книг та журналів.

29. Аспірант кафедри кримінального права № 1 О. Ревтов подарував бібліотеці університету 20 прим. книг правової тематики.

30. Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого подарувала бібліотеці університету 200 прим. книг.

31. Студенти І факультету Альберт Азнавурян, Анна Козлова та Едуард Асатрян подарували бібліотеці університету 40 прим. книг.

32. Доцент кафедри адміністративного права О.Б. Червякова подарувала бібліотеці університету 130 унікальних видань з життя та творчості класика світової літератури О. С. Пушкіна.

33. Ректор Хмельницького університету управління та права Омельчук Олег Миколайович передав у фонд бібліотеки 200 примірників наукових та навчальних видань з юридичної тематики.

 

Випускники університету продовжують традиції меценатства! 

 

Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Михайло Шумило поповнив фонд електронної бібліотеки збірниками наукових праць та монографіями, які стануть у нагоді науковцям та студентам нашої Alma mater.

Випускники Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України щороку дарують бібліотеці юридичну літературу.

Випускники Харківського юридичного університету 1976 р. подарували бібліотеці 11 унікальних видань з історії України. Ці книги є гідним поповненням книжкового зібрання бібліотеки університету.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти