Пошук по сайту

Понеділок, 11 жовтня 2021 09:42

Доступ продовжено

Продовжено доступ закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних (Scopus та Web of Science):  https://mon.gov.ua/.../b01/398/614b0139848b9365899435.pdf...

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти