Пошук по сайту

Періодичні видання 1946-2021 рр.

Газети

Назва

Роки

Місце зберігання

Vivat Lex! 1999–2021 зала періодичних видань, 
Філ № 1, 2
Вечерний Харьков 2020-2021 зала періодичних видань
Время 2020–2021 зала періодичних видань
Вісник центру комерційного права 2001–2017 зала періодичних видань
Голос України 2019–2021 зала періодичних видань
Закон і Бізнес 2019–2021 зала періодичних видань
Освіта 2017-2021 зала періодичних видань
Освіта та право 2017–2021 зала періодичних видань
Освіта України 2018–2021 зала періодичних видань
Пенсійний кур’єр 2019–2021 зала періодичних видань
Правосуддя України 2010–2013 зала періодичних видань
Права людини 2011–2016 зала періодичних видань
Сегодня 2018–2019 зала періодичних видань
Слобідський край 2020-2021 зала періодичних видань
Судовий вісник – Юридична практика 2007-2021 зала періодичних видань
Урядовий кур`єр 2019–2021 зала періодичних видань
Юридическая практика 2019–2021 зала періодичних видань
Юридична газета 2018-2021 зала періодичних видань
Юридичний вісник України 2012–2021 зала періодичних видань

 

Журнали

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Э  Ю  Я

 

  Назва Роки Місце зберігання
  Alma mater (Вестник высшей школы) 1991–1993 книгосховище
1996–2014 зал періодики
  Deutschland 2005–2014 зал періодики
2001–2005, 2009–2014 філія № 1 (вул. Динамівська, 4)
2005, 2009–2010 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Law of Ukraine 2011–2013 зал періодики
  NATO OTAN 2009–2013 зал періодики
  Universitates. Наука и просвещение. 1999, 2002–2007 зал періодики
А Адвокат (Київ) 1996–2014 зал періодики
  Адвокат (рус.) 1997–1999 книгосховище
  Адвокатура 2004–2008 зал періодики
  Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах 2011–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Административное право и процесс 2011–2014 зал періодики
  Академический летописец 2012–2014 зал періодики
  Актуальні питання інноваційного розвитку 2011–2012 зал періодики
  Актуальні питання цивільного та господарського права 2006–2007, 2011 зал періодики
  Актуальні проблеми економіки 2001–2003, 2005, 2008 зал періодики
  Арбитражный и гражданский процесс 2007, 2010–2014 зал періодики
  Аспект 2003–2005 зал періодики
  Аспекти самоврядування 1999–2007 зал періодики
  Атестаційний вісник 2011–2013 інформ.-кодифікац. від. від.рідкісн. кн.
Б Банковское право 2002–2003 зал періодики
  Без грифу секретності 2014 зал періодики
  Безпека життєдіяльності 2003–2004, 2011–2012 зал періодики
2003, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2003, 2010–2012 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Березіль 1999–2014 зал періодики
  Библиография 2004–2014 наук.-бібліогр. від.
  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 2012 наук.-бібліогр. від.
  Бібліотечна планета 2002–2014 наук.-бібліогр. від.
  Бібліотечний вісник 1993–2014 наук.-бібліогр. від.
  Бібліотечний форум України 2003–2006, 2008–2014 наук.-бібліогр. від.
  Бізнес. Збірник систематизованого законодавства 1999–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) 1995–2008, 2011–2014 наук.-бібліогр. від.
  Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) 2008, 2010, 2012–2014 абонемент наук. л-ри
  Бюлетень Вищої атестаційної комісії України 1997–2011 книгосховище
1998–2011 інформ.-кодифікац. від
2005–2011 від. рідкісн. кн.
  Бюлетень законодавства і юридичної практики 1993–2014 чит. зал № 2 (5-й поверх)
1997–2006 абонемент наук. л-ри
1993, 1995–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2000–2006 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
1993, 2010–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Бюлетень Міністерства юстиції України 1999–2014 зал періодики
  Бюлетень Національної служби посередництва і примирення 2002–2014 зал періодики
  Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України 1995–1996 книгосховище
  Бюллетень (Гос. ком. Совета Министров СССР по труду и соц. вопр.) 1961–1991 книгосховище
  Бюллетень (М–во труда и занятости населения Рос. Федерации) 1992–1999 книгосховище
  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 1992–2008 книгосховище
  Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1961–1991 книгосховище
  Бюллетень Верховного Суда СССР 1957–1990 книгосховище
  Бюллетень Высшего аттестационного комитета Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации 1992 книгосховище
  Бюллетень Высшего аттестационного комитета при Министерстве науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации 1992 книгосховище
  Бюллетень Высшего аттестационного комитета Российской Федерации 1993–1996 книгосховище
  Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР 1976–1991 книгосховище
  Бюллетень Высшей аттестационной комиссии СССР 1991–1992 книгосховище
  Бюллетень Государственного высшего аттестационного комитета Российской Федерации 1997–1998 книгосховище
  Бюллетень Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию 1995–1996 книгосховище
  Бюллетень Государственного комитета СССР по народному образованию. Серия: Высшее и среднее специальное образование 1989 книгосховище
  Бюллетень Государственного комитета СССР по народному образованию. Серия: Професоиальное образование 1990–1992 книгосховище
  Бюллетень Европейского Суда по правам человека 2008 зал періодики
  Бюллетень Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации 1992–1993 книгосховище
  Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования СССР 1961–1988 книгосховище
  Бюллетень Министерства высшего образования СССР 1955–1957 книгосховище
  Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное образование 2004–2006 книгосховище
  Бюллетень Министерства образования Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное образование 2002–2004 книгосховище
  Бюллетень Министерства образования СССР 1947–1948 книгосховище
  Бюллетень Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное образование 1997–1999 книгосховище
  Бюллетень нормативных актов (М–во юстиции Рос. Федерации) 1992 книгосховище
  Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации 1993–1996 книгосховище
  Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР 1972–1991 книгосховище
  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 1996–2001 книгосховище
В В мире науки 2011 зал періодики
  Ведомости Верховного Совета РСФСР 1958–1990 книгосховище
  Ведомости Верховного Совета СССР 1954–1965, 1975 книгосховище
  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992–1993 книгосховище
  Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1990–1992 книгосховище
  Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии 2002–2005, 2011–2012, 2014 наук.-бібліогр. від.
  Вестник Верховного Суда СССР 1991 книгосховище
  Вестник Владимировского юридического института 2009 зал періодики
  Вестник высшей школы 1946–1990 книгосховище
  Вестник древней истории 1946–1946, 1950–1971, 1977, 1983–1984, 1986–1987, 1989–1990 книгосховище
  Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 1993, 1995–1996 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета 1951 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия: История, язык, литература 1960, 1964–1965, 1967–1968, 1975–1985 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия экономики, философии, права 1956–1966 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия: Экономика. Философия. Право 1967–1984 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия 2, История, языкознание, литературоведение 1986–1988, 1991 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия 6, История КПСС. Научный коммунизм. Философия. Право 1985–1990 книгосховище
  Вестник Ленинградского университета. Серия 6. Философия. Политология. Теория и история социализма. Социология. Психология. Право 1991 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия общественных наук 1951–1956 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия экономики, философии, права 1956–1959 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика 1992, 1996–2001 зал періодики
  Вестник Московского университета. Серия 7, Философия 1967, 1969, книгосховище
1992, 1994–2003 зал періодики
  Вестник Московского университета. Серия 8, История 1992, 1994–1995 зал періодики
  Вестник Московского университета. Серия 8, Экономика, философи 1960, 1965 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 9, Исторические науки 1960 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 9, История 1970–1976 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 10, Право 1960–1965 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 11, Право 1977–1979 книгосховище
1960–1962, 1964–1992, 1994–2014 зал періодики
  Вестник Московского университета. Серия 12, Право 1966–1976 книгосховище
  Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки 2002–2003 зал періодики
  Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология 1996–2003 зал періодики
  Вестник Российской правовой академии 2003–2004 зал періодики
  Вестник Санкт–Петербургского университета. Серия 5, Экономика 1992 книгосховище
  Вестник Санкт–Петербургского университета. Серия 6, Философия. Политология. Социология. Психология. Право 1992 книгосховище
  Вестник Санкт–Петербургского университета. Серия 14, Право 2011–2012, 2014 зал періодики
  Вестник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2002 зал періодики
  Весы Фемиды 1997–2000, 2002, 2004 зал періодики
  Вибори та демократія 2004–2012 зал періодики
  Вища освіта України 2002–2014 зал періодики
  Вища школа 2001–2014 зал періодики
  Відомості Верховної Ради СРСР 1966–1989 книгосховище
  Відомості Верховної Ради України 1991–2010 зал періодики
1992–1998 книгосховище
1960–2014 інформ.-кодифікац. від.
1991–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2001–2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Відомості Верховної Ради УРСР 1946, 1957–1991 книгосховище
  Відомості З`їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР 1989–1991 книгосховище
  Військо України 2000–2001, 2003–2010 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Вісник Академії адвокатури України 2004–2006 абонемент наук. л-ри
  Вісник Академії адвокатури України. Право: наука, практика 2007–2009, 2013–2014 абонемент наук. л-ри
  Вісник Академії наук України 1991–1994 книгосховище
  Вісник Академії наук Української РСР 1974, 1979–1990 книгосховище
  Вісник Академії правових наук України 1998–2013 абонемент наук. л-ри
1995–1997, 2005–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2002, 2005–2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Вісник Асоціації правників України 2007–2010 зал періодики
2011–2014 чит. зал № 3 (5 поверх)
  Вісник Верховного суду України 1996–2014 зал періодики
1997–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2013–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Вісник Вищого адміністративного суду України 2007–2014 зал періодики
  Вісник Вищого арбітражного суду України 1998–2000 зал періодики
  Вісник господарського судочинства 2001–2014 зал періодики,
інформ.-кодифікац. від.
2000–2006 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2002–2006 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Вісник Державної служби України 2005–2007 зал періодики
  Вісник Державної судової адміністрації України 2007 зал періодики
  Вісник законодавства України 2003 книгосховище
  Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Економіка 2001–2013 абонемент наук. л-ри
  Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Міжнародні відносини 2001–2003, 2005–2009, 2012 абонемент наук. л-ри
  Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка 2001–2007, 2010–2012 абонемент наук. л-ри
  Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Юридичні науки 1998, 2000–2003, 2005–2013 абонемент наук. л-ри
  Вісник Книжкової палати 2004–2014 наук.-бібліогр. від.
  Вісник Конституційного Суду України 1997–2014 зал періодики
1998–2014 інформ.-кодифікац. від.
2000, 2004–2006, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 2005–2007 абонемент наук. л-ри
  Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 2007–2008 абонемент наук. л-ри
  Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України 1998–2001 абонемент наук. л-ри
  Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України 2002–2005 абонемент наук. л-ри
  Вісник Міністерства доходів і зборів України 2013–2014 зал періодики
  Вісник Національної академії державного управління при Президентові України 2003–2014 абонемент наук. л-ри
  Вісник Національної акдемії наук України 1995–1999 книгосховище
2000–2014 зал періодики
  Вісник Національної академії прокуратури України 2006–2014 зал періодики
2010, 2012–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Вісник Національної асоціації адвокатів України 2014 зал періодики, філія № 1, філія № 2
  Вісник Одеського інституту внутрішніх справ 2001–2005 абонемент наук. л-ри
  Вісник Пенсійного фонду України 2004–2014 зал періодики
  Вісник Податкової служби України 2008–2013 зал періодики
  Вісник прокуратури 1999–2014 зал періодики
1999, 2001, 2003, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2010–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Вісник Української академії державного управління при Президентові України 2001–2002 абонемент наук. л-ри
  Вісник Центральної виборчої комісії 2005–2014 зал періодики
  Вісник Центру комерційного права 2001–2007, 2009–2014 зал періодики
  Віче 1994–2014 зал періодики
1999, 2001, 2006–2007, 2009–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2010, 2012–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Влада. Людина. Закон 2003, 2010 зал періодики
  Вопросы философии 1990–2014 зал періодики
  Вопросы экономики 2006–2010 зал періодики
  Всесвіт 1998–2013 абонемент наук. л-ри
Г Государство и право 1992–2014 зал періодики
1998, 2002 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2000, 2004 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Гражданское право 2006–2007, 2010–2014 зал періодики
  Губерния: регион, Украина, мир 2003–2014 зал періодики
2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Гуманітарні науки 2012 зал періодики

Д
Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии 2000–2008 зал періодики
  Деньги 2013–2014 зал періодики
  Держава і право 2013–2014 абонемент наук. л-ри, чит. зал № 1
  Держава та регіони. Серія: Право 2001, 2003, 2014 зал періодики
  Державний інформаційний бюлетень про приватизацію 2011–2013 інформ.-кодифікац. від.
  Дзвін 1998–1999 абонемент наук. л-ри
  Дніпро 2011–2013 абонемент наук. л-ри
  Дружба народов 1998–1999, 2001–2006 абонемент наук. л-ри
Е Евразийский юридический журнал 2010 зал періодики
  Ежегодник российского образовательного законодательства 2007 зал періодики
  Ежегодник украинского права 2011–2011, 2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Екологічний вісник 2004 зал періодики
  Економіка. Фінанси. Право 1997–2014 зал періодики
  Економіка та право 2002–2005 зал періодики
   Економіка України 1991–2014 зал періодики
2002–2004 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Економічний часопис – ХХI 2003–2007, 2009 зал періодики
  Експерт 2004–2005 книгосховище
Є Євробюлетень 2009–2012 зал періодики
2009–2012 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2010–2012 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Європейське право (дод. до журн. “Право України”) 2012–2013 зал періодики
Ж Життя і право 2004–2005 зал періодики
  Журнал российского права 2002, 2011–2014 зал періодики
З Закон 1993–2002 книгосховище
  Закон и жизнь 2005–2006, 2008, 2010, 2013–2014 зал періодики
  Закон и право 2000–2001 зал періодики
  Закони України 1996–2000 інформ.-кодифікац. від.
2010–2014 чит. зал № 2 (5–й поверх)
2000–2010 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2000–2011 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Законность 1992–2013 зал періодики
1998, 2000–2010 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Законодавство України 2002–2006 зал періодики
  Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України 2003–2014 абонемент наук. л-ри
  Збірник постанов і розпоряджень Уряду УРСР 1948–1978 книгосховище
  Збірник поточного законодавства 2006 філія № 1 (вул. Динамівська, 4)
  Збірник урядових нормативних актів України 1990–1998 книгосховище
1998–2001 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Земельне право України: теорія і практика 2006–2007, 2010–2014 зал періодики
  Землевпорядний вісник 2013–2014 зал періодики
  Зібрання законодавства України. Серія 3, Звід законів України 2000–2005 інформ.-кодифікац. від.
  Зібрання постанов Уряду України 1991–1996 книгосховище
  Зібрання постанов Уряду УРСР 1979–1991 книгосховище
  Зібрання урядових актів України 1998–2001, 2003–2006 книгосховище
  Зовнішні справи 2007, 2008 зал періодики
  Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 2013–2014 зал періодики
  Зовнішня торгівля: право та економіка 2006 зал періодики
И Известия высших учебных заведений. Правоведение 1957–2012 зал періодики
2000–2005 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Иностранная литература 1998–2005 абонемент наук. л-ри
  Информационные технологии для менеджмента 2010 зал періодики
  История государства и права 2001–2014 зал періодики
І Інтелектуальна власність 2007, 2012, 2014 зал періодики
  Інформаційний вісник з питань освіти 2014 інформ.-кодифікац. від
  Інформаційний збірник Міністерства народної освіти України 1991–1992 інформ.-кодифікац. від.
  Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України 2001–2011 інформ.-кодифікац. від.
  Інформаційний збірник Міністерства освіти України 1993–2000 інформ.-кодифікац. від.
  Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 2012–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Інформація і право 2011–2014 зал періодики
  Історична пам’ять 2000–2002 зал періодики
К Календар знаменних і пам`ятних дат 1998–2014 наук.-бібліогр. від.
  Київ 1998–2001 абонемент наук. л-ри
  Книжная летопись. Дополнительный выпуск. Авторефераты диссертаций 1985, 1988–1992 наук.-бібліогр. від.
  Кодекси України 2010–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Комунікація: влада – медіа – суспільство 2010, 2012 наук.-бібліогр. від.
  Конституционное право: восточно–европейское обозрение 1992–2000, 2002–2003, 2005, 2011–2012 зал періодики
  Корпоративний юрист 2006 зал періодики
  Криміналіст першодрукований 2010–2013 зал періодики
  Криміналістичний вісник 2005, 2007, 2011 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Кримінальне право України 2006–2007 зал періодики
  Кримінальне право України: теорія і практика 2006–2007 зал періодики
  Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах 2007 зал періодики
Л Летопись авторефератов диссертаций 1993, 1995, 1997–2005, 2011–2014 наук.-бібліогр. від.
  Літопис авторефератів дисертацій 1999–2014 наук.-бібліогр. від.
2005–2014 від. рідкісн. кн.
  Літопис газетних статей 1997–1999, 2006 наук.-бібліогр. від.
  Літопис журнальних статей 1991–1993, 1995–2014 наук.-бібліогр. від.
  Літопис книг 1991–1993, 1995–2014 наук.-бібліогр. від.
  Людина і політика 1999, 2002–2004 зал періодики
  Людина і праця 1995–2004 книгосховище
  Людина і світ 1996–2004 зал періодики
М Мала енциклопедія нотаріуса 2002–2012 зал періодики
2006–2012 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2006–2012 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Международная жизнь 1996–2001 зал періодики
  Международное право 2000 книгосховище
  Международное право и международные организации 2012–2014 зал періодики
  Международное уголовное право и международная юстиция 2012–2013 зал періодики
  Митна справа 2000–2014 зал періодики
  Міжнародне право (дод. до журн. “Право України”) 2012 зал періодики
  Міліція України 1998–1999, 2003, 2006, 2008 зал періодики
2001–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Молода нація 2001–2004 зал періодики
  Московский юридический журнал 1999 зал періодики
Н Наука и жизнь 2011–2013 зал періодики
  Наука и религия 2000–2005 зал періодики
  Наука і оборона 1999–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Наука і правоохорона 2008, 2009, 2013 зал періодики
  Наука і суспільство 2002–2013 зал періодики
  Наука та інновації 2005–2010 зал періодики
  Наука та наукознавство 2004 зал періодики
  Науковедение 2002–2003 зал періодики
  Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Україн 1999, 2001–2004 абонемент наук. л-ри
  Науковий вісник Української академії внутрішніх справ 1996–1998 абонемент наук. л-ри
  Науковий світ 2000–2009 книгосховище
2005–2011 від. рідкісн. кн.
  Науково–технічна інформація 2003–2014 наук.-бібліогр. від.
  Научно–техническая информация. Серия 1, Организация и методика информационной работы 1986–1991, 1995, 2002 наук.-бібліогр. від.
  Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право 2008–2010 зал періодики
  Научные и технические библиотеки 2011–2014 наук.-бібліогр. від.
  Наше право 2003–2004, 2006 зал періодики
  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Государство и право 1985–1997 наук.-бібліогр. від.
  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология 1998–2002 наук.-бібліогр. від.
  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение 1995–2005 наук.-бібліогр. від.
  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология 1993–2006 наук.-бібліогр. від.
  Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика 1999–2001 наук.-бібліогр. від.
  Новая Польша 2004–2014 зал періодики
  Новий Колегіум 2000–2010, 2012–2014 зал періодики
2005, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2010–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Новини НАТО 2007–2010 філії № 1, № 2
  Нотариальное право 2012 зал періодики
  Нотаріат для Вас 2000–2002, 2009–2012 зал періодики
О Общественные науки в СССР. Серия. 4, Государство и право 1974, 1981–1992 наук.-бібліогр. від.
  Общественные науки в СССР. Серия. 5, История 1984–1991 наук.-бібліогр. від.
  Общественные науки за рубежом. Серия. 3. Философия. Социология 1990–2001 наук.-бібліогр. від.
  Общественные науки за рубежом. Серия. 4, Государство и право 1974, 1981–1992 наук.-бібліогр. від.
  Общественные науки за рубежом. Серия. 5, История 1985–1991 наук.-бібліогр. від.
  Общественные науки и современность 1991–1993, 1995–2007 зал періодики
  Освіта. Технікуми, коледжі 2002, 2004–2006 зал періодики
  Освіта в Україні: нормативно–правове регулювання 2011 зал періодики
2011 інформ.-кодифікац. від.
  Освіта і управління 1997–1999, 2002–2003 зал періодики
  Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації 2009–2010 зал періодики
  Основы государства и права 1999–2000 зал періодики
  Офіційний вісник Президента України 2007–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Офіційний вісник України 1997–2007 зал періодики
2007–2014 інформ.-кодифікац. від.
1998–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2010–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
П Пам’ятки України 1996–1999, 2001 зал періодики
  Пам’ять століть. Планета 1998–2010 зал періодики
  Партнери 2004–2006 зал періодики
  Педагогіка і психологія 1999–2000, 2012 зал періодики
  Пенітенціарій Одещини 2012 зал періодики
  Південноукраїнський правничий часопис 2009 зал періодики
  Підприємництво, господарство і право 1996–2014 зал періодики
2001–2003, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2001–2003, 2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Пластовий шлях 2010, 2012 зал періодики
  ПОЛИС. Политические исследования 1991–1993, 2000 зал періодики
  Політика. Політичні науки 1997–2001 наук.-бібліогр. від.
  Політика і час 1991–1998, 2002–2007 зал періодики
  Політична думка 2000–2002 зал періодики
  Політичний менеджмент 2008–2010 зал періодики
  Порівняльне правознавство (дод. до журн. “Право України”) 2012–2013 зал періодики
  Порівняльно–правові дослідження 2011–2012 зал періодики
  Права людини 2004–2012 зал періодики
2012–2014 чит. зал № 3 (5 поверх)
  Правдошукач 2012–2013 зал періодики
  Правничий часопис Донецького університету 1999–2010 абонемент наук. л-ри
  Право вибору 2005 зал періодики
  Право військової сфери 2006–2007 зал періодики
2007–2009 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Право и власть 2002 зал періодики
  Право и образование 2004 зал періодики
  Право і Безпека 2002–2006, 2008–2014 зал періодики
  Право и практика 1998–2006 інформ.-кодифікац. від.
  Право і практика 2007–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Право і суспільство 2004–2006, 2008–2014 зал періодики
2011–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2011–2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Право и управление ХХІ век 2005–2006, 2008 зал періодики
  Право интеллектуальной собственности 2012 зал періодики
  Право США 2012–2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
2012 філія № 1, філія № 2 
  Право Украины 2011–2013 зал періодики
  Право України 1992–2014 зал періодики
1990–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
1992, 1995, 1997–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Правова інформатика 2000, 2005–2014 зал періодики
  Правовая политика и правовая жизнь 2001–2003 зал періодики
  Правоведение 1957–1994, 2000–2008, 2011–2012 зал періодики
  Правовые вопросы охраны окружающей среды 1991–1993, 1996–2006 наук.-бібліогр. від.
  Правосудие – это мы 2001 зал періодики
  Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Дослідження. Нормативні акти (Львів. лаб. Акад. правов. наук України) 1999–2007, 2011–2013 зал періодики
  Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі : офіц. вид. перекладів рішень Європ. Суду з прав людини (М–во юстиції України) 2011–2013 зал періодики, інформ.-кодифікац. від.
  Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі (Укр. правн. фундація) 1999–2007 зал періодики
2005–2008 інформ.-кодифікац. від.
1999–2000 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Практика международного коммерческого арбитража 2007 зал періодики
  Проблеми філософії права 2003–2011 абонемент наук. л-ри, чит. зал № 2 (5 поверх)
  Проблемы права 2010 абонемент наук. л-ри
  Прокуратура. Людина. Держава 2004–2005 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Прокурорская и следственная практика 1997–2000 зал періодики
  Публічне право 2011–2013 зал періодики
2011–2013 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2011–2013 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
Р Радянське право 1958–1991 зал періодики
  Рідна школа 1998–2007, 2010–2011 зал періодики
  Рідний край 2002–2011 зал періодики
  Рішення Верховного Суду України 2010–2014 зал періодики
2010–2014 інформ.-кодифікац. від.
1998–2005, 2010–2014 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
  Роботодавець 2011 зал періодики
  Российская юстиция 1994–1999, 2004–2014 зал періодики
1999–2005 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
2000, 2004 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Российский судья 2011 зал періодики
  Российский юридический журнал 1998–2002, 2007, 2011–2014 зал періодики
  Российское правосудие 2008, 2011 зал періодики
С Світогляд 2006–2009 зал періодики
  Свобода висловлювань і приватність 1999–2000, 2005, 2010 зал періодики
  Систематичне зібрання чинного законодавства України 2003 інформ.-кодифікац. від.
  Служба безопасности 1997–1998, 2001–2002, 2007 зал періодики
  Служимо закону 2002, 2008–2009 зал періодики
  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 1993–1994 книгосховище
  Собрание законодательсва Российской Федерации 1994–2006 книгосховище
  Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР 1946 книгосховище
  Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров СССР 1946–1949 книгосховище
  Собрание постановлений Правительства РСФСР 1960–1991 книгосховище
  Собрание постановлений Правительства Российской Федерации 1992 книгосховище
  Собрание постановлений Правительства СССР 1957–1991 книгосховище
  Советская юстиция 1957–1993 зал періодики
  Советское государство и право 1946–1992 зал періодики
  Современное право 2001, 2011–2014 зал періодики
  СОТИС – социальные технологии, исследования 2011–2014 зал періодики
  Социалистическая законность 1946–1991 зал періодики
  Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. Серия 4, Государство и право 1993–1996 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2, Экономика 1999–2001 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3, Философские науки 1995–2001 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4, Государство и право 1997–2003, 2011–2014 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5, История 1995–2001 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11, Социология 1993, 1995–2001 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная литература. Серия 4, Государство и право 1993–1996 наук.-бібліогр. від.
  Социальные и гуманитарные науки. Отечественная литература. Серия 5, История 1993–1994 наук.-бібліогр. від.
  СОЦИС. Социологические исследования 1990–1993, 1995–2001 зал періодики
1990, 1993, 1998, 2000–2001 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Соціальна політика і соціальна робота 1998–2001, 2005 зал періодики
  Соціальна психологія 2008–2010 зал періодики
  Соціологія: теорія, методи, маркетинг 1999–2014 зал періодики
  Сравнительное конституционное обозрение 1998, 2005, 2011–2014 зал періодики
  Стратегічна панорама 2004–2005 зал періодики
  Студентський юридичний журнал (дод. до журн. “Право України”) 2011–2012 зал періодики
2011 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Судова апеляція 2007–2008 зал періодики
  Судова практика 2009–2014 інформ.-кодифікац. від.
  Судова практика (дод. до газ. “Адвокатура”) 2011–2012 зал періодики
  Судова практика (дод. до журн. “Право України”) 2009–2012 зал періодики
  Суспільство і соціальнга політика 2011 зал періодики
  Сучасна освіта 2006–2007, 2009 зал періодики
Т Теорія і практика інтелектуальної власності 2007–2014 зал періодики
  Третейський суд 2007 зал періодики
  Трипільська цивілізація 2011–2012 зал періодики
У Уголовное право 2000–2014 зал періодики
  Українська культура 1999–2008, 2006, 2010–2011 зал періодики
  Українське комерційне право 2001–2002, 2004–2007, 2013 зал періодики
  Українське право 1994–2000, 2003–2004, 2006 зал періодики
  Український адвокат 2006–2008 зал періодики
  Український історичний журнал 1992–1995, 1998–2014 зал періодики
  Український РЖ “Джерело”. Серія 3, Соцільні та гуманітарні науки. Мистецтво 1999–2014 наук.-бібліогр. від.
  Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Юридические науки” 2005–2008 абонемент наук. л-ри
Ф Філософія права 2001, 2003 зал періодики
  Філософія права і загальна теорія права (дод. до журн. “Право України”) 2012 зал періодики
  Філософська думка 1998–2002, 2004–2013 зал періодики
  Філософська і соціологічна думка 1990, 1992–1996 зал періодики
  Фінанси України 1997, 1999–2000, 2002–2014 зал періодики
  Фінансове право 2007–2008, 2010–2014 зал періодики
  Фінансовий контроль 2010 зал періодики
Х Хозяйство и право 1977–2014 зал періодики
2000–2003 філія № 1 (вул. Динамівська,4)
Ц Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах 2009–2014 інформ.-кодифікац. від.
Ч Часопис Київського університету права 2001–2014 зал періодики
  Часопис Парламент 2001–2012 зал періодики
  Часопис цивілістики 2008, 2011 зал періодики
  Часопис цивільного і кримінального судочинства 2012–2014 зал періодики
  Человек и закон 1999–2001 зал періодики
  Человек и право в Украине 2010–2011 зал періодики
  Чумацький шлях 2002–2013 зал періодики
Ш Шлях освіти 2012 зал періодики
Э Экологическое право 2002–2014 зал періодики
  Эксперт-криминалист 2011 зал періодики
Ю Юридическая наука и образование 2008–2012 зал періодики
  Юридический вестник 1994–1995, 1997–2004 зал періодики
  Юридический мир 2000–2001 зал періодики
  Юридическое образование и наука 2000, 2007–2011 зал періодики
  Юридична наука 2011–2014 зал періодики
  Юридична освіта в України 2009 зал періодики
  Юридична Україна 2003–2014 зал періодики
2003–2004, 2010, 2012 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Юридичний авангард 2009  зал періодики
  Юридичний журнал 2003–2014 зал періодики
  Юридичний радник 2004–2008 зал періодики
2006–2008 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Юриспруденція: теорія і практика 2004 зал періодики
  Юрист 1999–2001 зал періодики
  Юрист України 2003–2005, 2011–2014 зал періодики
2012–2014 філія № 2 (вул.Пушкінська,106)
  Юстиція 2005 зал періодики

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти