Пошук по сайту

Іноземна мова (корегуючий курс, згідно ЗЄР-В1)

7 факультет

1 курс

спеціальність «Міжнародне право» (денна та заочна форми навчання)

Іноземна мова: корегувальний курс

(обов'язкова)

(Згідно ЗЄР рівень володіння В1)

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Базова література:

1. English for International Relations. Англійська мова для міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дмитро Турчин. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 256 с.

2. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс: навчальний посібник / [Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. П. Ліпко та ін.]; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 248 с.

3. Evans Virginia, Dooley Jenny. Law. – Express Publishing, 2011. – 40 p.

4. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана, О.В. Ребрія, І.П. Липко,І.П. Ярощука. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 400 с.

5. Evans,V. Round Up. 5: English grammar book / Virginia Evans. – Pearson, Longman, 2010. – 209 р.

6. Evans,V. Round Up. 6: English grammar book / Virginia Evans. – Pearson, Longman, 2008. – 268 р.

7. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy – CUP, 2004.

Словники

1. New Webster's dictionary and Thesaurus of the English Language: vocabulary. – 1993.

2. Summers D. Longman Dictionary of Contemporary English (With CD-ROM Pack) /Summers D. – Pearson, Longman, 2006.

3. Martin Elizabeth A. Oxford Dictionary of Law / Elizabeth A. Martin. – Oxford, 1996.

4. A Dictionary of Law. – Martin & Law, 2006.

5. Garner B. A. Blacks Law Dictionary / B. A. Garner. – West Group, 2004.

6. Українсько-англійський юридичний словник. – Київ, 2003.

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Е-словарі та е-енциклопедії

1. www.dictionary.cambridge.org

2. www.oup.com/elt/catalogue/oald

3. www.lawdictionaries.com

4. ABBYY Lingvo x5

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Інтерактивні програми

1. http://www.englishclub.net

2. www.m-w.com/

3. http://www.grammar-quizzes.com

4. http://www.voanews.com/specialenglish/

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-listening-downloads.htm

6. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (Би-Би-Си)

7. http://www.ecenglish.com/learnenglish/

8. http://www.rong-chang.com/

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти