Пошук по сайту

Юридична деонтологія

Інформація в електронному каталозі

 Юридична деонтологія : підручник / под ред.: В. Д. Ткаченко, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого . - Х. : Одиссей, 2006. - 256 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, О. О. Уварова. - Х. : Право, 2012. - 8 с.

Читати

Юридична деонтологія : підручник / под ред.: В. Д. Ткаченко, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Одиссей, 2006. - 256 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, О. О. Уварова. - Х. : Право, 2012. - 8 с.

Читати

Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I, II курсів заочної форми навчання / уклад.: О. В. Петришин, Г. О. Христова, С. В. Прийма. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 10 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти