Пошук по сайту

Міжнародне фінансове право

Вайцеховська О. Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та сучасний стан розвитку : монографія / О. Р. Вайцеховська ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Чернівці : Друк Арт, 2019. - 560 с.

Читати

Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2016. - № 2. - С. 7-27.

Читати

Глібко С. В. Рішення міжнародних фінансових організацій та їх вплив на банківське регулювання / С. В. Глібко // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу : зб. матеріалів круглого столу (м. Харків, 8 груд. 2017 р.). - Харків : Право, 2017. - С. 39-44.

Читати

Кадацкая А. Международная правосубъектность Европейского банка реконструкции и развития / А. Кадацкая // Legea si viata. - 2016. - № 2/2. - С. 44-47.

Читати

Колосова В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2015. - № 10. - С. 32-52.

Читати

Кудас І. Б. Група Міжнародного банку реконструкції та розвитку : міжнародно-правові аспекти діяльності / І. Б. Кудас // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами І Харків. міжнарод.-правових читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 27 лист. 2015 р.) : у 2 ч. - Харків : Право, 2015. - Ч. 1. - С. 186-193.

Читати

Кудас І. Б. Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? / І. Б. Кудас // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2015. - № 2 (8). - С. 1-12.

Читати

Харчук О. О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О. О. Харчук, О. О. Білий // Публічне право. - 2017. - N 2. - С. 106-112

Читати

Вайцеховська О. Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та сучасний стан розвитку : монографія / О. Р. Вайцеховська ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Чернівці : Друк Арт, 2019. - 560 с.

Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2016. - № 2. - С. 7-27.

Глібко С. В. Рішення міжнародних фінансових організацій та їх вплив на банківське регулювання / С. В. Глібко // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу : зб. матеріалів круглого столу (м. Харків, 8 груд. 2017 р.). - Харків : Право, 2017. - С. 39-44.

Кадацкая А. Международная правосубъектность Европейского банка реконструкции и развития / А. Кадацкая // Legea si viata. - 2016. - № 2/2. - С. 44-47.

Колосова В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2015. - № 10. - С. 32-52.

Кудас І. Б. Група Міжнародного банку реконструкції та розвитку : міжнародно-правові аспекти діяльності / І. Б. Кудас // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами І Харків. міжнарод.-правових читань, присвяч. пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 27 лист. 2015 р.) : у 2 ч. - Харків : Право, 2015. - Ч. 1. - С. 186-193.

Кудас І. Б. Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? / І. Б. Кудас // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого . - 2015. - № 2 (8). - С. 1-12.

Лепетюк О. В. Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування : монографія / О. В. Лепетюк. - Одеса : Фенікс, 2016. - 426 с. - (Міжнародне право)

Харчук О. О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О. О. Харчук, О. О. Білий // Публічне право. - 2017. - N 2. - С. 106-112.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти