Пошук по сайту

Бухгалтерський облік та аудит

Піскунов Р. О. Бухгалтерський облік та аудит : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» пеціалізації «Бізнес-економіка» денної форми навчання. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 304 с.

Читати

Шара Є. Ю. Фінансовий облік I-ІІ : навч. посібник: У 2т. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко / Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. податкової служби України. К.: Центр учб. літ., 2016. Т.1. 336 с.; Т.2. 310 с.

Читати

Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2018 416

Читати

Пшенична А. Ж. Аудит: посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 320 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти