Пошук по сайту

Антикризове управління

Адамська О. С. Понятійно-категоріальне визначення антикризового управління щодо реагування на регіональні виклики / О. С. Адамська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2018. – № 4. – С. 14–20.

Читати

Акулюшина М. О. Особливості розробки антикризового бізнес-плану в умовах кризових явищ / М. О. Акулюшина, А. С. Костенко // Економіка, фінанси, право. – 2015. – № 11. – С. 4–6.

Читати

Бєлай С. В. Дослідження механізмів правового реагування з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру / С. В. Бєлай // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 2. – С. 27–32.

Читати

Воронкова Т. Є. Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиціїантикризового управління / Т. Є. Воронкова, Т. В. Гавриленко, K. M. Жук, О. А. Іванова // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 3. – С. 14–18.

Читати

Воронкова Т. Є. Система антикризового управління підприємством / Т. Є. Воронкова // Науково-технічна інформація. – 2015. – № 3. – С. 17–25.

Читати

Гасанов С. С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 17–30.

Читати

Головін Р. Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління / Р. Головін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 89–96.

Читати

Діденко Н. В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах / Н. В. Діденко, Н. В. Плотнікова // Зовнішня торговля: економіка,фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 44–51.

Читати

Економіка підприємства : навч. посіб. / за заг ред. Л. С. Шевченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 208 с.

Читати

Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління / Є. Жорова // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 5.– С.59–63.

Читати

Жорова Є. Р. Методологія оцінки ефективності антикризового корпоративного управління / Є. Р. Жорова // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 10. – С.25–30.

Читати

Матвієнко В. М. Антикризове управління на регіональному рівні / В.М.Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – 2017. – Вип. 1. – С. 40–44.

Читати

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

Читати

Олефір А. О. Правові механізми антикризового державного регулювання економіки / А. О. Олефір // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1.

Читати

Островська О. А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств / О. А. Островська // Фінанси України. – 2014.– №3. – С.100–113.

Читати

Передерій О. С. Інститут антикризового управління у світлі двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу / О. С. Передерій, В. М. Дмітрієв // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Вип.21 : Серія "Право". – С. 28–32.

Читати

Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко, С. В. Павловський // Фінанси України. – 2016. – № 6. – С. 108–123.

Читати

Шаповал Л. П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві / Л. П. Шаповал, М. Є. Святець // Економіка, фінанси, право. – 2018. – № 2. – С. 32–35.

Читати

Ярова І. В. Антикризове управління: сутність поняття та його визначення / І.В.Ярова // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 22–28.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти