Пошук по сайту

Бізнес-проєктний аналіз

Левковець О. М. Бізнес-проєктний аналіз: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 161 с.

Читати

Модуль І. БІЗНЕС-ПОТЕНЦІАЛ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Т е м а 1. Бізнес-потенціал підприємства та особливості його формування

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: НУА, 2015. 80 с.

Читати

Тема реферату

ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ БІЗНЕСПРОЄКТІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ВПЛИВ НА ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ

Т е м а 1.2. Життєвий цикл проєкту (проєктний цикл). Управління проєктами

 

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Т е м а 2. Концепція та методологія проєктного аналізу

Т е м а 2.1. Проєктний аналіз: сутність, цілі, функції,складові. Зміст і завдання проєктного аналізу

 

Тема реферату

AGILE ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТУ: СУТНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ АСТОСУВАННЯ

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с. (DOC)

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Тема реферату

ВИДИ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БІЗНЕС-ПРОЄКТУ

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с.(DOC)

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 3. Критерії оцінки бізнес-проєктів. Ефективність проєкту

Т е м а 3.1. Ефективність бізнес-проєкту. Методи оцінки ефективності. Моделювання грошових потоків

 

Тема реферату

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЄКТУ: СУТНІСТЬ, ЗАСТОСУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ

Аптекар С. С., Верич Ю. Л. Проектний аналіз: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. 308 с.

Читати

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 3.2. Критерії оцінки бізнес-проєктів. Оцінка нестандартних проєктів

Аптекар С. С., Верич Ю. Л. Проектний аналіз: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. 308 с.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 4. Ризик-скринінг бізнес-проєктів

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 5. Фінансування бізнес-проєктів

Тема реферату

ТЕХНОЛОГІЇ ГІБРИДНОГО ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПОТЕНЦІАЛ

Аптекар С. С., Верич Ю. Л. Проектний аналіз: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. 308 с.

Читати

Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2019. No 4 (39). С. 65–82.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Модуль 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ ПРОЄКТНОГО АНАЛІЗУ

Т е м а 6. Маркетинговий (комерційний) аналіз проєкту)

Тема реферату

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІХУ ПРОДУКТУ: ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 7. Технічний та екологічний аналіз проєкту

Тема реферату

СПРАВА «CHEVRON ПРОТИ ЕКВАДОРУ»: ЧОМУ КРАЇНУ НЕ ВБЕРЕГЛА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА?

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с.(DOC)

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 8. Інституційний та соціальний аналіз проєкту

Тема реферату

ЧОМУ ІКЕА У 2019 р. ВІДКЛАЛА ВИХІД НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК?

Бурименко Ю. И., Бобровничая Н. С., Лебедева И. Ю. Проектный анализ: учеб. пособие. Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. 160 с.

Читати

Левковец Е. Н. Проблема оценки внешних эффектов при определении общественной эффективности инноваций. Бизнесинформ. 2008. No 4. С. 23–29.

Читати

Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 164 с.

Читати

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Т е м а 9. Фінансовий та економічний аналіз проєкту

Тема реферату

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЄКТУ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ

Аптекар С. С., Верич Ю. Л. Проектний аналіз: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. 308 с.

Читати

Левковец Е. Н. Проблема оценки внешних эффектов при определении общественной эффективности инноваций. Бизнесинформ. 2008. No 4. С. 23–29.

Читати

 

Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Яременко В. Г., Жуковская Е. В. Проектный анализ: конспект лекций. Харьков: Изд-во НУА, 2015. 80 с.

Читати

Модуль 3. УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЄКТУ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЄКТНОГО АНАЛІЗУ

Т е м а 10. Управління змістом і часом проєкту

Т е м а 10.1. Ієрархічна структура проєкту як інструмент проєктного аналізу. Календарний план

Управління проектами: навч. посіб. / за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 319 с.

Читати

Шишмарьова Л. О. Управління проектами: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 244 с.

Читати

Т е м а 10.2. Сітковий план (графік) як інструмент проєктного аналізу. Методи оптимізації плану проєкту

Управління проектами: навч. посіб./за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 319 с.

Читати

Шишмарьова Л. О. Управління проектами: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 244 с.

Читати

Т е м а 11. Методи та прийоми управління вартістю проєкту

Т е м а 11.1. Методи оцінки вартості бізнес-проєкту. Кошторис і бюджет проєкту

Тема реферату

КАЛЕНДАР БЮДЖЕТУ ПРОЄКТУ: СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ «КАСОВИХ РОЗРИВІВ»

Управління проектами: навч. посіб. / за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 319 с.

Читати

Шишмарьова Л. О. Управління проектами: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 244 с.

Читати

Т е м а 11.2. Контроль вартості проєкту: сутність, методи

Управління проектами: навч. посіб. / за ред. П. П. Микитюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 319 с.

Читати

Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 258 с.

Читати

Шишмарьова Л. О. Управління проектами: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 244 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти