Пошук по сайту

Економіка та організація інноваційної діяльності

Левковець О. М. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 163 с.

Читати

Інноваційне підприємництво креативність, комерціалізація, екосистема: навч. посіб. / за ред. Ю. М. Бажала. Київ: Університетське видавництво «ПУЛЬСАРИ», 2015. 278 с.

Читати

Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту: підручник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми: Університет. кн. 2015. 856 с.

Читати

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. 334 с.

Читати

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків:Право, 2009. 309 с.

Читати

Левковець О. М. Перспективи забезпечення інноваційної спрямованості інвестицій в Україні. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010, No 2.С. 35–47.

Читати

Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. No 4. (35). С. 81–98.

Читати

Левковець О. М. Концептуальні суперечності проекту соціально-економічної модернізації. Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2012, No 3 (10). С. 56–69.

Читати

Левковець О. М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність. Економічна теорія та право. 2016. No 3 (26). С. 124–137.

Читати

Левковець О. М. Інтелектуальна квазірента як чинник інноваційного розвитку: перегляд концепції. Економічна теорія та право. 2015, No 2 (21). С. 61–73.

Читати

Левковець О. М. Інтелектуальна власність і права людини: прояви дисонансу. Економічна теорія та право. 2015, No 4 (23). С. 28–41

Читати

Левковець О. М. Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: пошук оптимальної моделі. Економічна теорія та право. 2017, No 4 (31). С. 116–129.

Читати

Левковець О. М. Інноваційні бізнес-моделі: особливості формування. Економічна теорія та право. 2019, No 2. С. 172–182.

Читати

Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2019. No 4 (39). С. 65–82.

Читати

Левковець О. М. Технології бізнес-консалтингу: захист інвесторів та «юридичні міни» інвестиційних угод. Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляди молодих дослідників. Регіональна наук.практ. конф. молодих учених (Харків, 20 листоп.2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 204–207.

Читати

Левковец Е. Н. Проблема оценки внешних эффектов при определении общественной эффективности инноваций. Бизнесинформ. 2008. No 4. С. 23-29.

Читати

 

Cristensen Clayton M., Rainor Michael E. The Innovator’s Solution: (The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company by Steve Blank, Bob Dorf): монографія /пер. з англ. Н. Валевської. Київ: Наш формат, 2018. 512 с.

Читати

Kim S., Quinn Robert E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Wiley, 2005. 256 p.

Читати

Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2014. 404 с.

Читати

Чорна М. В., Глухова С. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємстів: монографія. Харків: ХДУХТ, 2012. 211 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти