Пошук по сайту

Стратегічний бізнес-консалтинг

Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2019. – 204 с.

Читати

Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. С. Марченко. – Харків : Право, 2008. – 280 с.

Читати

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

Читати

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – 495 с.

Читати

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2019. – 302 с.

Читати

Шевченко Л. С. Стратегічний консалтинг: теорія, практика, бізнес-індустрія / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – Харків, 2019. – № 2 (37). – С. 48-66.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти