Пошук по сайту

Сучасні економічні теорії

Балтовскі М. Еволюція економічної науки та Новий Прагматизм Гжегожа В. Колодка / М. Балтовскі // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 4-18.

Читати

Гранатуров В. М. Концепція "Чорного лебедя": суперечності та застосовність у сучасному бізнесі / В. М. Гранатуров, І. А. Кораблінова // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 86-95.

Читати

Завгородня О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій / Олена Завгородня // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 5-17.

Читати

Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв'язання / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – № 11. – С. 3-16.

Читати

Кредісов А. І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки / А. І. Кредісов // Економіка України. – 2017. – № 9. – С. 3-18.

Читати

Рибалкін В. До методології формування теорії економіки знань у концепції постіндустріального суспільства / Володимир Рибалкін // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 26-38.

Читати

Скрипниченко М. Моделі економічного зростання / М. Скрипниченко // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 101-117.

Читати

Філіпенко А. С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз / А. С. Філіпенко // Економіка України. – 2016. – № 6. – С. 19-28.

Читати

Філіпенко А. Економічний світ: епістемологія / Антон Філіпенко // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 17-25.

Читати

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти