Пошук по сайту

Вища та прикладна математика

Філатова Л. Д. Вища та прикладна математика : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»спеціальності 051 «Економіка»спеціалізації «Бізнес-економіка» денної форми навчання. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 194 с.

Читати

Барковський В. В., Барковська Н. В. Вища математика для економістів: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2017. 448 с.

Читати

Васильченко І. П. Вища математика для економістів. Київ: Знання, 2007. 456c.

Читати

Долгіх В. М. Вища математика для економістів: Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. посіб. Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. 103 с.

Читати

Долгіх В. М. Вища математика для економістів: Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення: навч. посіб. Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. 76 с.

Читати

Долгіх В. М. Вища математика для економістів: Інтегральне числення. Диференціальні рівняння: навч. посіб. Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. 129 с.

Читати

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения. Харьков: Гуманитарный центр, 2005. 632 с.

Читати

Катренко А. В. Дослідження операцій: підручник. Львів: Магнолія – 2006, 549 с.

Читати

Клепко В. Ю., Голець В. Л. Вища математика в прикладах і задачах: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2009. 592 с.

Читати

Копич І. М., Сороківський В. М. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2018. 382с.

Читати

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel: навч. посіб. Київ: Ліра-К, 2017. 215 с.

Читати

Математичні методи дослідження операцій: підручник/Є. А. Лавров та ін. Суми: Сум. держ. ун-т, 2017. 212 с.

Читати

Руденко В. М. Математична статистика. Київ: ЦУЛ, 2017. 304 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти