Пошук по сайту

Економічна безпека підприємства

Ярмак О. В. Економічна безпека підприємства : навчально- методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес- економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 92 с.

Читати

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2010. 448 с.

Читати

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.

Читати

Економічна безпека підприємств: підручник / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. Київ: Алерта, 2011. 704 с.

Читати

Економіка підприємства: навч. посіб / за заг. ред. Л. С. Шевченко. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2014. 208 с.

Читати

Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2009. 257 с.

Читати

Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2017. 73 с.

Читати

Соломіна Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навч. посіб. Дніпро: Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 2018, 234 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти