Пошук по сайту

Економічна політика

Гриценко О. А. Економічна політика : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 93 с.

Читати

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: монографія / пер. з англ. Київ: Основи, 1998. 854 с.

Читати

Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія. Київ: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. 540 с.

Читати

Тарасевич В. М. Про державно-капіталістичну обумовленість інноваційного розвитку національної економіки. Економіка України. 2017. No 11. С. 16–32.

Читати

Співачук В. Л. Економічна теорія та економічна політика: алгоритм комунікації. Наука й економіка. 2016. Вип. 1.

Читати

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.

Читати 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти