Пошук по сайту

Економічна діяльність у сфері вищої освіти

Шевченко Л. С. Економічна діяльність у сфері вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні таповедінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 133 с.

Читати

Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с.

Читати

Shevchenko L. S. Accessibility in higher education in the context of implementation of the Law of Ukraine «On Higher Education». Економічна теорія та право. 2015. No 4. С. 88–97.

Читати

Shevchenko L.S. Endowment funds and social justice in educational field. Актуальні проблеми економіки. 2015. No 7. С. 325–331.

Читати

Шевченко Л. С. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку: трансформації університетської освіти. Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Розд. 4.9. С. 240–247.

Читати

Шевченко Л. С. Форсайт вищої освіти: актуальність для України. Україна: аспекти праці. 2014. No 3. С. 21–27.

Читати

Шевченко Л. С. Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності. Економічна теорія та право. 2015. No 1. С. 9–21.

Читати

Шевченко Л. С. Фінансова автономія університету: світовий досвід для України. Право та інновації. 2015. No 1. С. 19–26.

Читати

Шевченко Л. С. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів. Україна: аспекти праці. 2015. No 1. С. 8–16.

Читати

Shevchenko L. S. Mergers and Acquisitions in Higher Education. Актуальні проблеми економіки. 2016. No 11. С. 60–67.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти