Пошук по сайту

Стратегії підприємства

Шевченко Л. С. Стратегії підприємства в питаннях і відповідях : навч. посіб. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 199 с.

Читати

Шевченко Л. С. Стратегії підприємства : навч.-метод. посібник для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спец. 051 "Економіка" спеціалізації "Бізнес-економіка" / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 148 с.

Читати

Базецька Г. І. Корпоративний облік та фінансовий аналіз для менеджерів: конспект лекцій. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 105 с.

Читати

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ: КНЕУ, 2012. 523 с.

Читати

Левковець О. М. Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації. Економічна теорія та право. 2018. No 4 (35).

Читати

Левковець О. М. Інноваційні бізнес-моделі: особливості формування. Виступ на науково-теоретичному семінарі кафедри 22 січ. 2019 р. Економічна теорія та право. 2019. No 2. С. 172–182.

Читати

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія / ред. Н. В. Карпенко. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 251 с.

Читати

Марченко О. С. Legal support in the legal consulting system: meanings and forms (Правова допомога в системі юридичного консалтингу: змістовні рівні та форми). Економічна теорія та право. 2017. No 4. С. 83–93.

Читати

Марченко О. С. Соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу у контексті інвестиційного підходу. Економічна теорія та право. 2018. No 2 (33). С. 91–107.

Читати

Марченко О. С. Макро- та мікроекономічні критерії ефективності юридичного консалтингу. Економічна теорія та право. 2018. No 3 (34). С. 92–105.

Читати

Федулова Л. І. Теоретичні конструкції креативної економіки. Економічна теорія та право. 2017. No 4 (31). С. 48–63.

Читати

Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 155 с.

Читати

Шевченко Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світовий досвід та його запровадження в Україні. Економічна теорія та право. 2016. No 1. С. 76–86.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти