Пошук по сайту

Управління організаційним розвитком бізнесу

Волховська Я. В. Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного комплексу / Я. В. Волховська // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 11. – С. 36–38.

Читати

Кредісов А. І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу / А. І. Кредісов // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 21–31.

Читати

Куцик В. І. Формування бізнес-моделей сприяння інноваційному розвитку господарських систем у національній економіці / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова // Європейські перспективи. – 2016. – № 2. – С. 163–168.

Читати

Мазур І. Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу / І. Мазур // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 6–11.

Читати

Макаренко Т. Є. Стратегія забезпечення інвестиційної безпеки малого та середнього бізнесу в Україні / Т. Є. Макаренко // Стратегічні пріоритети. – Київ, 2016. – № 1. – С. 78–85.

Читати

Мареніченко В. В. Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу / В. В. Мареніченко // Право та державне управління. – Запоріжжя, 2016. – № 3. – С. 104–109.

Читати

Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини / за заг. ред. О. Уварової ; М-во юстиції України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018.

Читати

Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

Читати

Скиба М. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС / Марина Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 107–116.

Читати

Турчак В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві / В. В. Турчак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 79–86.

Читати

Управлінський консалтинг : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 335[1] с.

Читати

Черняєва Д. О. Концептуальні засади розвитку та ефективної взаємодії науки, бізнесу та влади / Д. О. Черняєва // Економікоправові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. матеріалів круглого столу : м. Харків, 25 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 35–38.

Читати

Шандова Н. В. Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в систему стратегічного управління підприємством / Шандова Наталія Вікторівн // Економіка, фінанси, право. – 2015. – N 11. – С. 22–24.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти