Пошук по сайту

Країнознавство

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Країнознавство"  : (галузь знань 0302 "Міжнар. віносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. I курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. А. Лизогуб, Є. О. Васильєв. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 65 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти