Пошук по сайту

Фізичне виховання

Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ "Баскетбол") : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I-II курсів денних фак-тів : електронне вид. / уклад. О. В. Попрошаєв. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 84 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 8 с.

Читати

 

Попрошаєв О. В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. спец. мед групи із захворюваннями сердцево-судинної та дихальної систем I-II курсу денної форми навчання / О. В. Попрошаєв ; НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 52 с.

Читати

Методичні поради з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (для студентів спеціальної медичної групи)" / уклад. О. В. Попрошаєв [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2012. - 46 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти