Пошук по сайту

Філософія

Дивись: Навчальний електронний інформаційний комплекс "Філософія". Вхід за посланням: https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=54 

Програма навчальної дисципліни "Філософія" : для студентів II курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. Г. Данильян [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 14 с.

Читати

 

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" для студ. заочної форми навчання / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 25 с.

Читати

 

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти