Пошук по сайту

Нотаріат та нотаріальні дії консульських установ

Програма навчальної дисципліни "Нотаріат" (галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", спец. 6.030202 "Міжнародне право", галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2012. - 9 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти