Пошук по сайту

Горшеньов Віктор Михайлович

gorshГОРШЕНЬОВ
Віктор Михайлович

(22.04.1924 – 23.08.1993)

 

Український вчений – правознавець, доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри теорії держави і права (1978 – 1984)

 

Народився 22 квітня 1924 р. у м. Ярославлі. Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1953 р. закінчив Московський юридичний інститут. Після закінчення аспірантури (1956) захистив кандидатську дисертацію «Роль радянської держави і права у здійсненні господарської політики КПРС». Працював у юридичних навчальних закладах Казані, Томська, Ярославля. В 1970 р. захистив докторську дисертацію «Способи і організаційні форми правового регулювання в сучасний період комуністичного будівництва».

З 1976 р. і до кінця життя працював у Харківському юридичному інституті. У 1978–1984 рр. – завідувач кафедри теорії держави і права.

Засновник наукової школи по дослідженню проблем юридичного процесу, комплексного підходу до вивчення засновницької, правотворчої та контрольної діяльності органів держави. Фундатор української наукової школи юридичної деонтології – вчення про соціальне призначення юриста в суспільстві, систему етичних, психологічних, професійних та політичних вимог до юридичної професії. Один з перших дослідників проблем формування вітчизняної концепції правової держави.

Підготував 20 кандидатів, одного доктора наук. Опублікував понад 100 робіт. Серед них: «Засоби й організаційні форми правового регулювання у соціалістичному суспільстві» (1972), «Юридична процесуальна форма: теорія і практика» (1976, співав.), «Теорія юридичного процесу» (1985, співав.), «Правові форми діяльності у загальнонародній державі» (1985, співав.), «Контроль як правова форма діяльності» (1987, у співав.), «Юридична деонтологія» (1988, співав.), «Фундаментальні проблеми концепції формування радянської правової держави» (1990, співав.).

Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За відвагу», «За доблесну працю» та іншими нагородами.


Праці вченого з фонду бібліотеки

Читати 2552 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти