Пошук по сайту

Бокаріус Микола Миколайович

bokarius-pБОКАРІУС
Микола Миколайович

(1899–1966)

 

Український вчений -правознавець, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини Харківського медичного інституту. Директор Харківського інституту науково-судової експертизи (1939–1941). Завідуючий кафедрою криміналістики та судової експертизи Харківського юридичного інституту

 

Народився 28 червня 1899 року у місті Харкові. 1924 року закінчив медичний факультет Харківського університету (зараз Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). У 1930–1931 роках – асистент, а з 1931 по 1966 рік – завідувач кафедри судової медицини Харківського медичного інституту (зараз Харківський національний медичний університет). У 1931–1949 роках очолював Харківський інститут науково-судової експертизи і одночасно (1939–1941) кафедру криміналістики та судової експертизи Харківського юридичного інституту.

Опублікував близько 200 наукових робіт: «Мікродіагностика вхідного шкіряного кульового отвору під час судово-медичного дослідження трупа», «Нове в методиці судово-медичних і криміналістичних досліджень», «Лекції з судової медицини», «Відомості до практичних занять з дослідження ушкоджень окремих органів» та ін.

Все життя М. М. Бокаріус присвятив розвитку судової медицини та впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Велику увагу він приділяв удосконаленню навчального процесу, розробці нових принципів і методів самостійної роботи студентів. Багато сил і знань вчений віддав організації та розвитку судово-медичної служби в Україні.

У різні роки М. М. Бокаріус був членом правління Всесоюзного наукового товариства судових медиків, редколегії журналу «Судово-медична експертиза», обирався членом Дзержинської районної ради м. Харкова. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Леніна, медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Помер Микола Миколайович Бокаріус 2 листопада 1966 року.

 


Праці вченого з фонду бібліотеки

 

nove

 

Нове в методиці судово-медичних і кримінальних досліджень / М. М. Бокариус // Питання кримінального процесу та техніки розслідування злочинів. – Житомир, 1936. – С. 7–39.  

 

 

Жизнь и деятельность заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариуса / Н. Н. Бокариус // Криміналіст першодрукований = Криминалистъ первопечатный. – 2013. – № 6. – С. 163–171; № 7. – С. 135–148 : фот.

 


Публікації про вченого з фонду бібліотеки

 

lit

Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – К. : Логос Україна, 2008. – 320 с. – Зі змісту : Бокаріус Микола Миколайович. – С. 283. 

 

gat3

Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 144 с. – Зі змісту : Бокаріус Микола Миколайович. – С. 26–27. 

 

enc

 

Юридична енциклопедія: в 6 т. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А–Г. – 672 с. – Зі змісту : Бокаріус Микола Миколайович / М. Я. Сегай – С. 257.

 

esu

Енциклопедія Сучасної України. – К. : КБ Енциклопедії Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо-Бя. – 696 с. – Зі змісту : Бокаріус Микола Миколайович / М. Я. Сегай. – С. 212.

Читати 2039 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти