Пошук по сайту

Сафронова Інеса Павлівна

safronova-pСАФРОНОВА
Інеса Павлівна

(28.08.1924 – 06.05.2004)

 

Український вчений – правознавець, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Народилася 28 серпня 1924 р. в м. Москві. У 1946 р. закінчила Харківський юридичний інститут і вступила до аспірантури цього вузу. З 1949 р. і до останніх днів свого життя Інеса Павлівна працювала на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних країн. Починала роботу асистентом, згодом десять років була старшим викладачем, з 1962 по 1981 рр. – доцентом, з 1982 по 2004 р. обійняла посаду професора.

Кандидатську дисертацію – «Розвиток трудового права УРСР у 1917–1920 рр.» І. П. Сафронова захистила в 1952 р.. У 1972 р. захистила докторську – «Єдиноначальність і колегіальність в управлінні соціалістичними промисловими підприємствами в Радянській державі (1917-1929)».

І.П. Сафронова досліджувала проблеми історії держави і права СРСР, України, зарубіжних країн, розробляла питання створення Української національної держави, її суспільно-політичного й державного ладу в різні періоди (ХVІІ–ХІХ ст.), післявоєнні роки (1945–1960) та ін.

Інеса Павлівна підготувала 3-х кандидатів наук. Вона є автором та співавтором понад 130 опублікованих праць, зокрема: «Радянська держава та право в період Великої Вітчизняної війни» (1964 р.), «Держава і право Росії від лютого до жовтня 1917 р.» (1965 р.), «Єдиноначальність і колегіальність у соціалістичному промисловому підприємстві» (1979 р.) та ін.

У 1999 р. отримала почесне звання «Заслужений юрист України», у 2002 р. – заслуженого професора Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Померла І. П. Сафронова 6 травня 2004 р.


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

Читати 1939 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти