Пошук по сайту

Зелінський Анатолій Феофанович

zelinsk-pЗЕЛІНСЬКИЙ
Анатолій Феофанович

(02.06.1925 – 13.01.2002)

 

Український вчений – правознавець,
професор кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Народився у с. Сальковому Гайворонського району Кіровоградської області.

На початку Великої Вітчизняної війни працював робітником на заводі, а з 1943 по 1957 рр. проходив службу в лавах Радянської Армії. У 1957 р. закінчив Куйбишевський факультет Всесоюзного юридичного заочного інституту за спеціальністю «правознавство».

З 1957 по 1959 рр. – слідчий, старший слідчий райвідділу і міськвідділу органів внутрішніх справ Кіровоградської області, після чого до 1960 р. був викладачем Одеської середньої спеціальної школи міліції. У 1960–1963 рр. – старший слідчий УВС Одеського облвиконкому. З 1963 р. остаточно перейшов на викладацьку роботу і працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри кримінального права Вищої слідчої школи МВС СРСР. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Значення норм кримінального права для попередження злочинів».

Після переїзду в м. Харків у 1975 р. його викладацькі та наукові інтереси протягом 20 років були пов'язані з кафедрою кримінології і кримінально-виконавчого права Харківського юридичного інституту. У 1979 р. захистив докторську дисертацію «Рецидив злочинів: структура, зв'язки, прогнозування».

У 1995 р. переїхав до м. Києва, де працював старшим помічником Генерального прокурора України і викладав кримінологію в різних навчальних закладах. Підготував 7 кандидатів юридичних наук.

Автор і співавтор понад 150 публікацій, серед них 10 монографій, курси лекцій, навчальні посібники.

Нагороджений чотирма медалями і нагрудними знаками за бездоганну службу в органах внутрішніх справ.


 Праці з фонду бібліотеки

Читати 1540 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти