Пошук по сайту

Азімов Чингізхан Нуфатович

azimov-pАЗІМОВ
Чингізхан Нуфатович

(16.12.1931 – 10.10.2002)

 

Український вчений-правознавець,
доктор юридичних наук,
професор кафедри цивільного права,
член-коресподент Академії правових наук України.

 

 

Народився в м. Казань. З 1962 по 1965 р. навчався в Харківському юридичному інституті. Пройшов шлях від лаборанта до завідувача кафедри цивільного права (1988-1993 рр.).

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання службових винаходів науково-дослідних і конструкторських організацій», у 1974 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 1981 р. захистив докторську дисертацію «Договірні відносини в галузі науково-технічного прогресу».

З 1983 р. – професор кафедри цивільного права, у 1985 р. присвоєно вчене звання професора. З 1991 р. – академік Академії інженерних наук України, а з 1993 р. – член-кореспондент Академії правових наук України.

Сфера наукових інтересів – широке коло цивільно-правових проблем, зокрема промислової власності та науково-технічного прогресу, способів забезпечення виконання зобов'язань, захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб, спадкове право.

Опублікував близько 100 наукових праць: «Забезпечення виконання зобов'язань» (1975), «Науково-технічна інформація і право» (1978), «Договори на науково-дослідницькі й конструкторські роботи» (1976), «Заставне право» (1993), «Основи патентного права України (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак)» (1994) та ін.

Брав участь у підготовці підручника «Радянське цивільне право» (1977, 1983), за що у 1984 р. йому присуджена Державна премія України. Співавтор і один із редакторів підручника «Цивільне право України. Ч. 1» (2000).

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Білорусі за успіхи у науковій роботі та підготовці наукових кадрів, почесний суддя м. Цинциннаті (США).

У 1995 р. його ім’я занесено до «Золотої книги української юстиції». Брав активну участь у законотворчій діяльності. Був членом комісій з розробки проектів ЦК і ГК України, членом двох спеціалізованих вчених рад – Науково-консультаційної при Верховному Суді України та при патентному відомстві.

Відзначений урядовими нагородами. Лауреат Державної премії УРСР (1984 р.).


Праці з фонду бібліотеки

Читати 690 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти