Пошук по сайту

Маслов Василь Пилипович

maslov-p

Український вчений-правознавець,

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права,

ректор Харківського юридичного інституту (1962-1987),

лауреат Державної премії УРСР.

 

Народився  у с. Піщанка Красноградського району Харківської області.

Учасник Другої світової війни.

У 1948 р. закінчив Харківський юридичний інститут. З 1948 по 1951 р. навчався в аспірантурі, працював на посадах старшого викладача, секретаря парткому, доцента, професора кафедри цивільного права.

У 1951 р. захистив кандидатську дисертацію «Право особистої власності на житловий будинок в СРСР», у 1968 р. – докторську дисертацію «Цивільно-правові проблеми особистої власності в період будівництва комунізму в СРСР». У цьому ж році був затверджений у вченому званні професора. З 1985 р. - член-кореспондент Академії наук УРСР,

Опублікував понад 50 наукових праць, у тому числі 9 монографій: «Право особистої власності на житловий дім у місті й робітничому селищі» (1954), «Здійснення і захист права власності в СРСР» (1961), «Питання спільної власності у судовій практиці» (1963), «Основні проблеми права особистої власності в СРСР» (1968), «Захист житлових прав громадян» (1970), «Майнові відносини у сім’ї» (1972), «Діюче законодавство про шлюб та сім’ю» (1972), «Правові проблеми науково-технічного співробітництва» (1976), «Правове становище виробничих об’єднань у сільському господарстві» (1979). Створив наукові школи з питань права власності, житлового та сімейного права.

Під його науковим керівництвом було захищено 9 кандидатських дисертацій. Серед його учнів — 2 доктори наук та 1 член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Брав участь у розробці Житлового кодексу Української РСР, Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР.

Протягом 25 років - з 1962 р. до останнього дня життя Василь Пилипович був ректором Харківського юридичного інституту і зробив великий внесок в його розвиток.

Тривалий час очолював Раду ректорів закладів вищої освіти Харківського регіону, входив до складу Президії Північно-Східного центру АН УРСР, був членом Науково-консультативної ради Верховного Суду УРСР, членом редколегії журналу “Правознавство”. Неоднаразово обирався депутатом Харківської обласної та міської рад.

Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1961), Вітчизняної війни II ступеня (1965), Жовтневої революції (1971), Трудового Червоного Прапора, сімома медалями. Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1984). 


Праці з фонду бібліотеки

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти