Пошук по сайту

Красько Ісай Юхимович

Krasko(20.02.1922 – 02.02.2002)

 Український вчений-правознавець,
доктор юридичних наук,
професор кафедри цивільного права.

 

Народився у м. Харкові.

У 1939 р. вступив до Харківського юридичного інституту. Після закінчення інституту навчався в аспірантурі. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові питання державної дисципліни в промисловості» у 1967 р., а в 1983 р. захистив докторську дисертацію «Предмет і метод радянського господарського права». Звання професора присвоєно у 1985 р. До 1999 р. працював професором кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Головні напрями наукових досліджень – предмет і метод господарського права, правовий статус суб'єктів господарського права, відносин, що виникають з перевезення і капітального будівництва, факторингу, проблеми правового регулювання ринку цінних паперів, у тому числі акцій та векселів.

Підготував 9 кандидатів юридичних наук.

Опублікував понад 100 наукових робіт: «Відповідальність за поставку і випуск недоброякісної продукції» (1965), «Основний закон діяльності виробничих підприємств: курс лекцій» (1966, співавторство), «Актуальні проблеми радянського господарського права» (1976), «Довідковий посібник з вексельного обороту» (1997, співавторство), «Акції і векселя в економічному обороті України» (1999, співавторство) та ін.

Мав урядові нагороди «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), «За перемогу над Японією» (1946), «20 років перемоги над Німеччиною» (1965), «50 років Радянської Армії» (1967).


Праці з фонду бібліотеки

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти