Пошук по сайту

Бару Мирон Йосипович

baryБару
Мирон Йосипович

(16.03.1907 – 23.04.1998)

 

Український вчений-правознавець,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри трудового права (1954-1964),
лауреат Державної премії УРСР (1984),
заслужений працівник вищої школи України

 

Народився 16 березня 1907 р. у м. Житомирі. У 1929 р. закінчив правовий факультет Харківського інституту народного господарства.

Трудовий шлях починав на посаді секретаря губернського суду м. Житомира (1921–1925). З 1929 по 1931 рр. – консультант Наркомторгу УРСР.

Обіймав посаду доцента кафедри Харківського юридичного інституту (1931–1941, 1944–1954). Учасник Другої світової війни. У 1941–1943 рр. – військовий слідчий, військовий прокурор на Волховському та Ленінградському фронтах.

З 1954 по 1964 рр. – завідувач кафедри трудового права Харківського юридичного інституту, з 1964 р. – професор цієї кафедри. У 1958 р. захистив докторську дисертацію на тему «Відплатність та безоплатність у радянському цивільному праві».

Наукова школа під керівництвом професора М. Й. Бару розробляла проблеми, які пов’язані з охороною немайнових інтересів у трудовому праві, а також з підвищенням юридичних гарантій працівників у трудових правовідносинах.

Підготував 20 кандидатів юридичних наук. Автор понад 200 наукових праць. Важливіші з них – «Регресні обов’язки в трудовому праві», «Охорона трудової честі за радянським законодавством», «Основи радянського трудового законодавства», підручник «Радянське трудове право».

Був членом вченої ради з присудження наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук при університеті. Брав участь у підготовці і проведенні багатьох всесоюзних, республіканських і регіональних науково-практичних конференцій та семінарів.


Праці з фонду бібліотеки

Читати 643 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти