Пошук по сайту

Голіна Володимир Васильович

Golina-pГОЛІНА
Володимир Васильович

 

Український вчений – правознавець,
Доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 1996-2015 рр.

 

Народився 28 липня 1935 р. у с. Глобине Полтавської обл. У 1959 р. закінчив юридичний факультет Ленінградського університету ім. О. О. Жданова (нині — Санкт-Петербурзький державний університет). З 1959 р. — слідчий, старший слідчий Петроградського та Ленінського райвідділів міліції м. Ленінграда. З 1961 р. — адвокат, член президії Полтавської обласної колегії адвокатів (м. Кременчук), з 1969 р. — аспірант кафедри кримінального права Харківського юридичного інституту (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), з 1972 р. — асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 1996 по 2015 рр. — завідувач цієї ж кафедри. Одночасно головний співробітник сектора дослідження проблем запобігання злочинності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Погашення та зняття судимості за радянським кримінальним правом» (спеціальність 12.00.08), у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Спеціально-кримінологічне попередження злочинності (теорія і практика)» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1994 р., вчене звання професора присвоєно у 1997 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — розробка кримінологічних і кримінально-правових проблем спеціально-кримінологічного запобігання злочинів, запобігання насильницьких злочинів проти особи, запобігання насильства в сім'ї, злочинність неповнолітніх, бандитизм, судимість, віктимологія. Опублікував понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву» (1979), «Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступности» (1981), «Криминологическая

профилактика, предотвращение и пресечение преступлений» (1989), «Попередження злочинності правоохоронними органами» (1991), «Специально-криминологическое предупреждение преступлений» (1992), «Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров'я особи» (1997), «Злочинності — організовану протидію» (1998), «Сучасні проблеми насильницької злочинності проти особи і її попередження» (у співавт., 1999), «Злочини проти особистої волі людини та їх попередження» (2002), «Кримінологія: Загальна та Особлива частини» (у співавт., 2003, 2009), «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом» (2004), «Судимість» (2006), «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (2006), «Курс лекцій з кримінології» (2006), «Запобігання злочинності в Україні (у співавт., 2007), «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Запобігання злочинності (теорія і практика)» (2011), «Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Сучасна кримінально-правова система України: реалії та перспективи» (у співавт., 2015), «Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід» (у співавт., 2017), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017) .

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про попередження насильства у сім'ї», «Про боротьбу з тероризмом в Україні», «Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо підвищення рівня захисту прав засуджених осіб» та ін.

Член редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Питання боротьби зі злочинністю», «Вісник Національної академії правових наук України».

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Член Координаційної ради з питань сімейного насильства при облраді Харківської області.

За наукової консультації професора В. В. Голіни підготували та захистили докторські дисертації В. С. Батиргареєва (2010), Б. М. Головкін (2011) та Т. В. Корнякова (2011). Під науковим керівництвом В. В. Голіни було підготовлено 16 кандидатів наук, зокрема: С. Ю. Лукашевича (2001), В. С. Батиргареєву (2002), Б. М. Головкіна (2003), О. Ю. Юрченко (2004), І. О. Доброрез (2005), Ш. Ч.-о. Монгуш (2007), А. С. Лукаш (2007), М. Г. Колодяжного (2010), О. С. Рябчук (2012), М. Ю. Марченко (2013), К. О. Полтаву (2014), Н. В. Сметаніну (2014), М. О. Маршубу (2014), А. В. Бугайця (2015), А. В. Іванова (2015) та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), обласний стипендіат в галузі науки ім. В.П. Маслова (2010). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), подякою Голови Харківської державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та активну науково-педагогічну діяльність (2012); дипломом Всеукраїнського видавничого проекту «науково-освітній потенціал України» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, медаллю «Ветеран праці» (1993). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011, 2012, 2015), Державної премії України в галузі науки і техніки (2011). Голіна В.В. Має почесний знак (орден) ІІІ ступеня за відзнаку заслуг перед університетом (30.06 2015р.); почесний знак (орден) ІІ ступеня з нагоди ювілею (28.07 2015р.); має відомчі відзнаки, почесні грамоти, подяки, дипломи.


Праці з фонду бібліотеки

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти