Пошук по сайту

Грошевий Юрій Михайлович

   

ГРОШЕВИЙ
Юрій Михайлович
(10.11.1931 – 09.11.2013)

Доктор юридичних наук, професор,
віце-президент Академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
почесний працівник Прокуратури України.

 

Народився у м. Харкові. У 1953 р. закінчив Харківський юридичний інститут, а через три роки – аспірантуру. У 1966 р. Ю. М. Грошевий обійняв посаду старшого викладача, згодом – доцента інституту. Упродовж 1976–1992 рр. працював заступником декана, деканом, професором, завідував кафедрою кримінального процесу, був віце-президентом Академії правових наук України.

Юрій Михайлович був фахівцем у галузі кримінально-процесуального права. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Законність і обгрунтування вироку радянського суду», у 1976 р. – докторську – «Проблеми формування внутрішнього переконання судді». Через два роки йому присвоїли звання професора.

Учений опублікував понад 270 наукових праць, зокрема: «Проблеми формування суддівського переконання в кримінальному судочинстві», «Звільнення від кримінальної відповідальності в стадії судового розгляду», «Професійна правосвідомість судді та соціалістичне правосуддя», «Касаційний протест прокурора з кримінальних прав», «Прокурорський нагляд в Україні» та ін.

Під його керівництвом захищено 2 докторські і 42 кандидатські дисертації. Вчений працював над розробленням законотворчих актів України. Так, він був членом Комісії з доопрацювання та узгодження проектів Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України, Науково-методичної ради при Міністерстві юстиції України, Науково-консультативної ради Верховного Суду України, консультантом Комітету Верховної Ради України з правової реформи, членом робочої групи з підготовки проекту Конституції України та ін.

Ю. М. Грошевий був головою спеціалізованої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з захисту докторських дисертацій, членом редакційної колегії низки журналів та фахових наукових збірників, зокрема «Право України», «Вісник Академії правових наук України».

У 2000 р. став лауреатом ІІІ Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в номінації «Юридичні підручники», у 2003 р. – лауреатом правничої премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів». Учений нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, шістьма медалями, Почесними грамотами Вищого господарського Суду України та Верховної Ради України.

Праці вченого з фонду бібліотеки

 

Читати 0 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти