Пошук по сайту

Вовк Юліан Олександрович

vovk-fВОВК
Юліан Олександрович

(6.05.1923 – 1.07.2000)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, професор

 

Народився 6 травня 1923 р. у м. Калачі Воронезької області. З 1941 по 1942 рр. – курсант Московського артилерійського училища. У 1942–1947 рр. – командир батареї мінометного полку. Воював на Волховському та Ленінградському фронтах. Військове звання – капітан.

У 1949 р. закінчив Харківський юридичний інститут. З 1952 по 1955р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри трудового, колгоспного та земельного права Харківського юридичного інституту. У 1963–1969 рр. очолював цю кафедру як завідувач. З 1974 р. – професор кафедри земельного права і правової охорони природи.

У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію «Право вторинного користування землями колгоспів», в 1972 р. – докторську дисертацію «Колгоспне трудове правовідношення».

Наукова діяльність пов'язана з проблемами правового регулювання земельних і колгоспних (аграрних) відносин. Уперше в колишньому СРСР визначив місце, значення природоресурсового права і правової охорони навколишнього природного середовища у правовій системі, а також розробив методологію викладання відповідної навчальної дисципліни. Стояв у витоків кафедри екологічного права і сприяв формуванню її науково-педагогічного колективу.

Підготував 10 кандидатів юридичних наук. Опублікував близько 90 наукових праць: «Договірні відносини колгоспів з організаціями та підприємствами», «Колгоспне трудове правовідношення», «Радянське земельне право», «Радянське природоресурсове право і правова охорона навколишнього середовища».

Брав участь у розробці Примірного статуту колгоспу (1969) і Земельного кодексу України (1970).

 


 Праці з фонду бібліотеки

 

Вовк Ю. А. Право вторичного пользования землями колхозов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Вовк. – Х., 1953. – 16 с.

Вовк Ю. А. Колхозное трудовое правоотношение : дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. А. Вовк. – Х., 1971. – 561 с.

Вовк Ю. А. Право приусадебного землепользования колхозного двора / Ю. А. Вовк. – М. : Госюриздат, 1957. – 54 с. 

Вовк Ю. А. Договорные отношения колхозов с организациями и предприятиями / Ю. А. Вовк. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1962. – 160 с.

Земельний кодекс Української РСР. – К. : Політвидав України, 1970. – 86 с.

Вовк Ю. А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю. А. Вовк. – М. : Юрид. лит., 1972. – 248 с.

Советское земельное право : учеб. пособие / под ред. В. С. Шелестова. – Х. : Вища шк., 1981. – 232 с.

Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Часть Общая : учеб. пособие / Ю. А. Вовк. – Х. : Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 160 с.

Советское природоресурсовое право. Часть Особенная : учеб. пособие. – Х. : Вища шк., изд-во при Харьк. ун-те, 1987. – 270 с.

Читати 2870 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти