Пошук по сайту

Гаттенбергер Костянтин Костянтинович

gattenberg-fГАТТЕНБЕРГЕР
Костянтин Костянтинович

 (1844 – 1893)

 

доктор політичної економії, 
ординарний професор кафедри поліцейського права Харківського університету

 

Народився у січні 1844 року. Після закінчення юридичного факультету Харківського університету працював канцелярським службовцем у Харківській казенній палаті й продовжував вивчати економічні дисципліни в університеті як професорський стипендіат. З 1868 р. у званні приват-доцента розпочав читання лекцій з поліцейського права, економічну частину якого називав «економічною політикою».

У 1870 р. захистив дисертацію «Про вплив російського законодавства на продуктивність торгового банківського кредиту» на ступінь магістра. У 1872 р. захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичної економії «Законодавство і біржова спекуляція» і був затверджений професором кафедри поліцейського права Харківського університету.

Головні праці присвячені трьом науковим напрямам: кредити і банки; методологія економічних наук; кооперації і товариства робітників.

Дав ретельний аналіз діяльності міських громадських банків, а також недоліків чинного законодавства, що нормує банківські операції, у роботі «Вплив російського законодавства на продуктивність торгового банківського кредиту» (1890). У праці «Законодавство і біржова спекуляція» (1872) зазначав, що не може йтися про ставлення уряду до біржової спекуляції без пояснень самого її явища. Детальною ілюстрацією з'ясованих ним положень про характер і природу біржових спекуляцій є праця «Вепська криза 1873 р.» (1877).

Останні роки життя займався вивченням кооперативних установ і робочого законодавства. Помер К. К. Гаттенбергер 8 травня 1893 р.

 


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

 

 Гаттенбергер К. К. Австрийские сберегательные кассы и австрийский почтовый банк / К. К. Гаттенбергер. – СПб. : Тип. Сев. телеграф. агентства, 1891. – 85 с.

 

Гаттенбергер К. К. Банковая система : рукопись / К. К. Гаттенбергер. – Б. м. : Б. и., Б. г. – 530 с.

 

 

gat1

 

Гаттенбергер К. К. Введение в курс полицейского права / К. К. Гаттенбергер // Антологія української юридичної думки. – К., 2003. – Т. 5. Поліцейське та адміністративне право. – С. 123–139.

gat2

 

Гаттенбергер К. К. Влияние русского законодательства на производительность торгового банкового кредита / К. К. Гаттенбергер. – Х. : Унив. тип., 1870. – 157 с. – Электронная версия. http://www.knigafund.ru/books/36877

Гаттенбергер К. К. Законодательство и биржевая спекуляция / К. К. Гаттенбергер. – Х. : Унив. тип., 1872. – 255 с.

 


Публікації про вченого з фонду наукової бібліотеки

 

gat3

 

Гаттенбергер Костянтин Костянтинович // Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – С. 37.

gat4

 

Гаттенбергер Костянтин Костянтинович // Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого / ред. кол. В. Ф. Бойко [та ін.] . - К. : Логос Україна, 2008. – С. 286

gat5

 

Левитский Ф. В. Гаттенбергер К. К. // Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). – Харьков, 1908. – С. 255–264.

gat6

 

Мушкет И. И. Профессор К. К. Гаттенбергер – представитель позитивного направления в науке полицейского права / И. И. Мушкет, М. Л. Тихомирова // Известия вузов. Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 260–264.

gat7 Рибальченко Р. К. Гаттенбергер – теоретик, поліцеїст / Р. Рибальченко // VIVAT LEX!. – 2000. – № 13. – С. 3.
gat8

 

Сырых В. М. Гаттенбергер Константин Константинович / В. М. Сырых // Правовая наука и юридическая идеология России. – М., 2009. – Т. 1. XI–начало XX в. – С. 144–145.

gat9

 

Усенко І. Б. Гаттенбергер Костянтин Костянтинович / І. Б. Усенко // Антологія української юридичної думки. – К., 2003. – Т. 5. Поліцейське та адміністративне право. – С. 120–122.

Читати 2071 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти