Пошук по сайту

Володимиров Леонід Євстахійович

vladimirovВОЛОДИМИРОВ
Леонід Євстахійович

 (1844–1917)

 

професор кафедри кримінального права та судочинства Харківського університету, криміналіст

 

Народився 30 січня 1844 р. на Полтавщині. Навчався у Харківському університеті, після закінчення з 1867 р. читав лекції як приват-доцент, викладав юриспруденцію до кінця 80-х років.

1869 р. захистив кандидатську дисертацію "Про значення лікарів-експертів у кримінальному процесі". 1872 р. захистив докторську дисертацію "Суд присяжних", присуджено науковий ступінь доктора кримінального права. З цього часу був обраний екстраординарним професором на кафедрі кримінального права та судочинства. 1892 р. затверджений у званні заслуженого професора і працював до 1893 р.

На початку 90-х років працював адвокатом у Москві, водночас продовжував наукові дослідження в галузі кримінального судочинства, кримінального права. Відстоював ліберально-демократичні ідеї та принципи судової влади і права. Всебічно обґрунтував теорію судових доказів, глибоко вивчав природу і діяльність суду присяжних, механізм впливу кримінального закону на правосвідомість. Автор посібників з проведення захисту у кримінальних справах, а також одного з перших підручників із Загальної частини кримінального права.

Написав ряд наукових праць, у тому числі "Вчення про кримінальні докази" (1882–1883), "Підручник російського кримінального права" (1889), "Захисні промови й публічні лекції" (1892), "Кримінальний законодавець як вихователь народу" (1903), "Курс кримінального права" (ч. 1, 1908).

Помер 8 вересня 1917 р. 


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

 

v9

 

Advocatus miles : пособие для уголовной защиты / Л. Е. Владимиров. – СПб. : Изд. кн. магагазина и юрид. изд-ва Ив. Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение", 1911. – 230 с.
Электронная версия

v11

 

Защитительные речи и публичные лекции / Л. Е. Владимиров ; изд. П. В. Каменского. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1892. – 499 с.
Электронная версия

v14

Курс уголовного права. Ч. 1. Основы нынешнего уголовного права / Л. Е. Владимиров. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. – 387 с.

 

Курс уголовного права. Ч. 1. Основы нынешнего уголовного права / Л. Е. Владимиров // Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – С. 149–162.

v15

 

Психологическое исследование в уголовном суде / Л. Е. Владимиров. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1901. – 291 с.

Психические особенности преступников по новейшим исследованиям / Л. Е. Владимиров // Юридический вестник. – 1877. – № 9. – С. 3–31.

v17

 

Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств / Л. Е. Владимиров. – Харьков : Унив. тип., 1873. – 255 с.
Электронная версия.

v19

 

Уголовный законодатель как воспитатель народа / Л. Е. Владимиров. – М. : Т-во Скоропечатня А. А. Левенсон, 1903. – 244 с.
Электронная версия

 Учебник законоведения / Л. Е. Владимиров. – СПб. : Изд. кн. магагазина и юрид. изд-ва Ив. Ив. Зубкова под фирмою "Законоведение", 1911. – 333 с.

v21

 

Учебник русского уголовного права. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Х. : Тип. Каплана и Бирюкова, 1889. – 253 с.
Электронная версия

Учение об уголовных доказательствах. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Харьков : Унив. тип., 1882–1923.

Кн. 1 : Уголовно-судебная достоверность. – 1882. – 156 с.

Кн. 2 : Общие условия представления доказательств. – 1883. – 263 с.

 

Учение об уголовных доказательствах. Общая часть / Л. Е. Владимиров. – Изд. 2-е. – Харьков : Тип. Каплана и Бирюкова, 1888. – 248 с.

 

v24

 

Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная / Л. Е. Владимиров. – 3-е изд., изм. и законч. – СПб. : Изд. Кн. магазина "Законоведение", 1910. – 400 с.
Электронная версия

Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров. – Тула : Автограф, 2000. – 464 с.

Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров // Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – С. 163–204.

 


Публікації про вченого з фонду наукової бібліотеки

 

Антологія української юридичної думки. – К. : Юрид. кн., 2004. – Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 616 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович / М. В. Сіроткіна. – С. 146–148.

gat4

 

Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – К. : Логос Україна, 2008. – 320 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович. – С. 285

 gat3

 

Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 144 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович. – С. 39–40

Правовая наука и юридическая идеология России : энцикл. слов. биографий. – М. : Юрист, 2009. – Т. 1 : XI – начало XX в. – 820 с. – Из содерж. : Владимиров Л. Е. / В. М. Сырых. – С. 127.

 

v31

 

Юридична енциклопедія : в 6 т. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с. – Зі змісту : Володимиров Леонід Євстахович / М. І. Бажанов. – С. 509.

Читати 2334 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти