Пошук по сайту

Гайворонський Володимир Миколайович

gaivoronskiy-fГАЙВОРОНСЬКИЙ
Володимир Миколайович

(17.02.1919 – 10.08.2006)

 

доктор юридичних наук,
професор, член спеціалізованих вчених рад
НЮАУ імені Ярослава Мудрого та
Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
Почесний працівник арбітражного суду України

 

Народився 17 лютого 1919 року в с. Яковівці Мерефянського р-ну Харківської обл. У 1953 р. закінчив Харківський юридичний інститут. До закінчення інституту (1946-1948) був співробітником газети «Радянський льотчик», у 1948-1953 рр. – член редакції газети «На варті Вітчизни» (м. Харків), у 1953 – 1959 рр. – помічником заступника голови виконкому Харківської обласної Ради депутатів трудящих, у 1960 – 1963 рр. – старшим редактором на Харківській телестудії, у 1963 – 1966 рр. – старшим юрисконсультом Харківського раднаргоспу. З 1966 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Правосуб'єктність соціалістичного державного підприємства та її прояв у господарських правовідносинах», у 1991 р. – дисертацію «Правові засоби перебудови господарського механізму» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У тому ж році присвоєно вчене звання професора.

Головні напрямки наукових досліджень: теоретичні проблеми власності, майнові право суб'єктів господарської діяльності, проблеми щодо уніфікації та кодифікації господарського законодавства, верховенства права, його джерел та форм.

Підготував двох кандидатів наук. Автор понад 150 наукових праць. Серед них «Правове регулювання виробничої діяльності підприємств та об'єднань» (1986); «Правові основи господарської діяльності державних підприємств (об'єднань)» (1988); «Правові засоби перебудови господарювання підприємств і об'єднань» (1990); «Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств» (2000, у співавт.); «Інститут юридичної особи в проекті Цивільного кодексу України» (2000); «Джерела права» (2001); «Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар» (2002, у співавт.); «Господарське право» (2002, у співавт.); «Конституційний коментар» (2002, у співавт.); «Господарське право» (2002, у співавт.); «Конституційний принцип верховенства права» (2003); «Аграрне право» (2003, у співавт.); «Науково-практичний коментар Господарського кодексу України» (2004, у співавт.). Брав участь у підготовці проектів нормативних актів і пропозицій щодо вдосконалення чинного господарського законодавства, у тому числі проектів Господарського кодексу, законів «Про державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності», «Про господарські суди», нової редакції закону про банкрутство та ін.

Був членом спеціалізованих вчених рад Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Редакційної колегії наукового журналу «Економіка та право», науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Нагороджений медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.», «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «Ветеран праці», нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Почесний працівник арбітражного суду України». Помер В. М. Гайворонський 10 серпня 2006 р.


Праці вченого з фонду наукової бібліотеки

 

Правосубъектность социалистического государственного предприятия и ее проявление в хозяйственных предприятиях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. Н. Гайворонский ; науч. рук. С. Н. Ландкоф. – Харьков, 1971. – 322 с.

Правосубъектность социалистического государственного предприятия и ее проявление в хозяйственных предприятиях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. Н. Гайворонский. – Харьков, 1971. – 24 с.

Правовые средства перестройски хозяйственного механизма : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В. Н. Гайворонский. – Харьков, 1990. – 292, [48] с.

Правовые средства перестройки хозяйственного механизма : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В. Н. Гайворонский. – Харьков, 1991. – 46 с.

 

 ***

 

Більше уваги теоретичній розробці правосуб'єктності державного підприємства / В. Гайворонський // Радянське право. – 1969. – № 10. – С. 56–59.

Спірні питання застосування ст. 25 Положення про порядок розподілу жилої площі в будинках підприємств та організацій / І. Красько, В. Гайворонський // Радянське право. – 1973. – № 1. – С. 58–62.

Господарсько-правові проблеми управління промисловистю / А. Ткач, В. Гайворонський // Радянське право. – 1974. – № 2. – С. 104–105.

Субъекты отношений, регулируемых хозяйственным законодательством / В. Н. Гайворонский // Вопросы государства и права развитого социалистического общества : тез. респ. науч. конф., 24–26 сент. 1975 г. – Харьков, 1975. – С. 144–146.

Правове регулювання реалізації плодоовочевої продукції / В. Біллеріс, В. Гайворонський, В. Попов // Радянське право. – 1975. – № 7. – С. 45–49.

Научно-технический прогресс и новые правовые формы организации промышленного производства / И. Е. Красько, В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1976. – Вып. 1. – С. 25–32.

Господарське законодавство і виробничі відносини / В. Гайворонський // Радянське право. – 1976. – № 11. – С. 43–50.

pszЮридический справочник хозяйственника / И. М. Москаленко, И. Е. Красько, В. Н. Гайворонский. – Х. : Вища шк., 1977. – 136 с.

К вопросу о предмете хозяйственного законодательства / В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1978. – Вып. 3. – С. 20–25.

Юридический справочник хозяйственника / И. М. Москаленко, И. Е. Красько, В. Н. Гайворонский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Х. : Вища шк., 1979. – 145 с.

Конституция СССР 1977 г. и проблемы совершенствования общественных отношений в сфере экономики / В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1979. – Вып. 4. – С. 28–35.

Некоторые правовые вопросы совершенствования хозяйственного механизма / И. М. Москаленко, В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1982. – Вып. 9. – С. 16–22.

Обсуждение монографии по советскому хозяйственному праву / В. Н. Гайворонский // Советское государство и право. – 1983. – № 9. – С. 132–134.

Хозяйственно-договорные обязательства и юридическая ответственность / И. М. Москаленко, В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1983. – Вып. 11. – С. 84–91.

О понятии, структуре хозяйственного механизма и роли права в его совершенствовании / В. Н. Гайворонский // Проблемы социалистической законности. – Харьков, 1984. – Вып. 13. – С. 17–23.

Хозяйственный механизм и правовые средства его совершенствования / В. Н. Гайворонский // Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого социализма : краткие тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф., 16–18 окт. 1985 г. – Харьков, 1985. – С. 68–70.

pr-phdПравовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий и объединений : учеб. пособие / В. Н. Гайворонский. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1986. – 46 с.

Економічний експеримент і практика вирішення господарських спорів / І. Москаленко, В. Гайворонський // Радянське право. – 1986. – № 7. – С. 12–15.

Правові засоби економічного стимулювання в господарському механізмі / В. Гайворонський, В. Жушман // Радянське право. – 1986. – № 10. – С. 19–23.

Юридичні гарантії самостійності підприємств та об'єднань / В. Гайворонський // Радянське право. – 1987. – № 6. – С. 23–27.

Обговорення концепції перебудови арбітражу / В. Гайворонський // Радянське право. – 1990. – № 10. – С. 89.

Право собственности и правомочия государственных предприятий / В. Н. Гайворонский // Актуальные проблемы формирования правового государства : краткие тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф., 24–26 окт. 1990 г. – Харьков, 1990. – С. 140–142.

Правосубъектность государственных предприятий и вопросы приватизации / В. Н. Гайворонский // Сборник кратких тезисов докладов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской юридической академии в 1992 году 4–5 марта 1993 г. – Харьков, 1993. – С. 72–74.

psgpПредмет і суб'єкти господарського права / В. М. Гайворонський. – Х. : Укр. юрид. акад., 1994. – 29 с.

Господарське право і законодавство / В. М. Гайворонський, А. Н. Стативка // Сборник кратких тезисов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской государственной юридической академии в 1993 году. – Харьков, 1994. – С. 96–98.

Економіка і законодавство / В. М. Гайворонський // Проблемы законности. – Харьков, 1995. – Вып. 30. – С. 91-98.

agr-prАграрне право : навч. посіб. / за ред. В. П. Жушмана. – Х., 1997. – 230 с. – Зі змісту: Розд. 1, 5, 6 / В. М. Гайворонський. – С.3-18, 72-87, 87-105

На основі аграрного законодавства України розглянуто: предмет, методи і систему аграрного права, джерела аграрного права, аграрні правовідносини, договірні відносини у сільському господарстві. Висвітлено питання реформування земельних відносин в АПК та інші важливі проблеми правовідносин в аграрному секторі.

Цивільне законодавство: від "нічого приватного" до "нічого публічного"? / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – Х., 1997. – № 4. – С. 91–100.

Предпринимательство, хозяйственная и трудовая деятельность: законодательное урегулирование / В. Н. Гайворонский, В. Жушман // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 9. – С. 3–6.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств : підручник / за ред.: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2000. – 288 с.

Інститут юридичної особи в проекті Цивільного кодексу України / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2000. – № 2. – С. 89–96.

Навчальний посібник: вітчизняна модель арбітражного процесу / В. Гайворонський, В. Жушман // Право України. – 2000. – № 5. – С. 125–127.

Джерела права / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2001. – № 3. – С. 56–65.

Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / наук. ред. К. К. Гулий., [Авт. кол.: В.М. Гайворонський та ін.] – 2-е вид., допов. та випр. – Х. : Консум, 2002. – 320 с.

apuАграрне право України : підручник / за ред.: В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2003. – 240 с.

На основі аграрного законодавства України в підручнику розглянуті предмет, методи і система аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини в сільському господарстві, висвітлені питання реформування земельних відносин в АПК, інші важливі проблеми правовідносин в аграрному секторі.

Конституційний принцип верховенства права / В. Гайворонський // Право України. – 2003. – № 5. – С. 26–31.

Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі / В. Гайворонський, В. Жушман // Право України. – 2003. – № 6. – С. 10–11.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В. К. Мамутова., [Авт. кол.: В.М. Гайворонський та ін.] – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

gpuГосподарське право України : підручник / за ред. В. М. Гайворонського. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

Підручник підготовлений на основі Господарського кодексу України. В ньому викладені основні правові засади господарської діяльності, визначена роль держави і місцевого самоврядування в її здійсненні, охарактеризовані суб'єкти господарювання, їх майнові і немайнові права. Значна увага приділена господарським зобов'язанням, що виникають у процесі господарювання в умовах переходу економіки України до ринкових засад, особливостям відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. В підручнику висвітлені й інші аспекти і проблеми правового регулювання господарських відносин.

Комплексний виклад курсу аграрного права / В. Гайворонський, В. Жушман, В. Комаров // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 95.

Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права / В. Гайворонський // Право України. – 2005. – № 10. – С. 114–118.

npk-gkuНауково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред.: Г. Л. Знаменський, В. С. Щербина., [Авт. кол.: В.М. Гайворонський та ін.] – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

У книзі коментується Господарський кодекс України. Автори коментарю – учасники робочої групи з розробки ГК та провідні вчені-юристи.

 

 


 Про нього

 

gat3Професори Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 144 с. – Зі змісту: Шелестов Володимир Степанович. – С. 41–42.

yur-encЮридична енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 1 : А–Г. – 672 с. – Зі змісту: Гайворонський Володимир Миколайович / В. П. Горбатенко. – С. 544–545.

 

 

 

 

Читати 4267 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти