Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Шульга М. Г. Митне право України : учебн. пособ. / М. Г. Шульга. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. - 100 с.

ЧитатиПереглядів - 1616

2. Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Митне право України" / уклад.: М. Г. Шульга, А. В. Руденко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 c.

ЧитатиПереглядів - 654

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України" / уклад. М. Г. Шульга [та ін.] . - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. - 28 с.

ЧитатиПереглядів - 795

 

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право" [Електронний ресурс] : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" господар.-прав. фак-ту / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 21 с.

ЧитатиПереглядів - 8

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Митне право" [Електронний ресурс] : для студ. господар.-прав. фак-ту денної форми навч. (основна дисц.) другого (магістер.) освіт.-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 50 с.

ЧитатиПереглядів - 5

05326624
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1302
2909
13170
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені