Пошук по сайту

Академічна доброчесність

Слайд-презентація "Академічна доброчесність у вищій школі України"

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (в рамках проекту «Європейське право прав людини для університетів України та Молдови» Програми Еразмус+ за фінансової підтримки ЄС).

Етика правника : збірка тез доповідей і повідомлень учасників круглого столу (Харків, 21 листопада 2019 р.)

Монографія «Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації» (Київ, 2017)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Київ, 2019)

2019/№ 1 : Як мені писати без академічного плагіату?

2019/№ 2 : Плагіат = порушення авторських прав?

2019/№ 3 : Як вижити без самоплагіату?

2019/№ 4 : Скільки відсотків можна?

2019/№ 5 : Студентський плагіат. Ч. 1: Хто винен?

2010/№ 6 : Студентський плагіат. Ч. 2: Що робити?

2020/№ 7 : Як підвищити якість оцінювання?

2020/№ 8 : Як підтримати чесність дистанційного навчання?

2020/№ 9 : Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

2020/№ 10 : Як формулювати результати навчання?

2020/№ 11 : Як підготувати якісний силабус?

2021/№ 12 : Як посилити політику доброчесності зво?

2021/№ 13 : Як протидіяти неправдивому авторству?

2021/№ 14 : Як запобігати аутсорсингу завдань?

2021/№ 15 : Як реагувати на порушення доброчесності?

2021/№ 16 : Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

2021/№ 17 : Що сприяє недоброчесності?

2021/№ 18 : Як рецензувати дипломну роботу?

Всі випуски

• Ресурс для перевірки видання на доброчесність : Think. Check. Submit

• SAIUP. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

• Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність

• Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Каб. Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.

• Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист М-ва освіти і науки від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

• Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист М-ва освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

• Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист М-ва освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1/9-554

• Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист М-ва освіти і науки : від 23.10.18 р. № 1/9-650.

• Положення про комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : затв. рішенням Вченої ради Університету; введеним в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р.

• Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (в рамках проекту «Європейське право прав людини для університетів України та Молдови» Програми Еразмус+ за фінансової підтримки ЄС).

Читати 2106 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти