Пошук по сайту

Академічна доброчесність

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020-2022 рр. відібрано 60 університетів.

Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ЗВО задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» розпочався 1 вересня 2020 року та триватиме до 30 липня 2022 року.

Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО.

Слайд-презентація "Академічна доброчесність у вищій школі України"

Етичний кодекс ученого України

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (в рамках проекту «Європейське право прав людини для університетів України та Молдови» Програми Еразмус+ за фінансової підтримки ЄС).

Комісія з академічної доброчесності НЮУ ім. Ярослава Мудрого

• Етика правника : збірка тез доповідей і повідомлень учасників круглого столу (Харків, 21 листопада 2019 р.)

Монографія «Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації» (Київ, 2017)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Київ, 2019)

2019/№ 1 : Як мені писати без академічного плагіату?

2019/№ 2 : Плагіат = порушення авторських прав?

2019/№ 3 : Як вижити без самоплагіату?

2019/№ 4 : Скільки відсотків можна?

2019/№ 5 : Студентський плагіат. Ч. 1: Хто винен?

2010/№ 6 : Студентський плагіат. Ч. 2: Що робити?

2020/№ 7 : Як підвищити якість оцінювання?

2020/№ 8 : Як підтримати чесність дистанційного навчання?

2020/№ 9 : Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

2020/№ 10 : Як формулювати результати навчання?

2020/№ 11 : Як підготувати якісний силабус?

2021/№ 12 : Як посилити політику доброчесності зво?

2021/№ 13 : Як протидіяти неправдивому авторству?

2021/№ 14 : Як запобігати аутсорсингу завдань?

2021/№ 15 : Як реагувати на порушення доброчесності?

2021/№ 16 : Якими бувають фальсифікації та фабрикації?

2021/№ 17 : Що сприяє недоброчесності?

2021/№ 18 : Як рецензувати дипломну роботу?

2022/№ 19 : Чому слід зважати на конфлікти інтересів?

2022/№ 20 : Які корупційні ризики можуть мати місце у ЗВО?

2022/№ 21 : Що нам слід змінити?

2022/№ 22 : Як відновити викладання?

2022/№ 23 : В якій формі провести семестровий екзамен?

2022/№ 24 : Як підготувати тестове завдання?

2022/№ 25 : Як уберегтися від лабетів фабрик наукових публікацій?

2022/№ 26 : Що в сфері академічної доброчесності пропонує робити Рада Європи?

2022/№ 27 : Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?

2022/№ 28 : Анонімно чи відкрито? Як рецензувати наукові статті?

2022/№ 29 : Якої думки Рада Європи про етичні стандарти у педагогічній професії?

Всі випуски

Ресурс для перевірки видання на доброчесність : Think. Check. Submit

• Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність

Закон України «Про вищу освіту»

• Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

• Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Каб. Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.

• Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист МОН від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

• Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист М-ва освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

• Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист М-ва освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1/9-554

• Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист М-ва освіти і науки : від 23.10.18 р. № 1/9-650.

• Положення про комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : затв. рішенням Вченої ради Університету; введеним в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р.

• Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості : додаток 2 до протоколу від 07.06.2022 № 9 (14) / Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

• До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 р. № 1/9-263.

Проєкт AICE співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму «Жан Моне» Програми Erasmus+ і присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища.

Курс дає відповіді на питання: 

🔹 Який він, сучасний та доброчесний здобувач освіти?

🔹 Чим озброєний здобувач освіти у боротьбі за академічну доброчесність?

🔹 Інституційна культура академічної доброчесності: як її «відчути» та сформувати?

🔹 Порушення академічної доброчесності: які вони, як їх попередити і як з ними боротись?

🔹 Яка роль здобувача освіти у формуванні системи забезпечення якості освіти у закладі, де він навчається.

🔹 Як впливати на забезпечення академічної доброчесності за межами власного закладу освіти? Чи це потрібно і як це реалізувати?

🔹 Академічна доброчесність та міжнародна діяльність: як стати відомим у міжнародному співтоваристві?

🔹 Академічна доброчесність та відкрита наука: у чому користь «відкритості» для здобувача освіти?

🔹 Імерсивні технології навчання: «занурюємось» у процес.

🔹 Як, граючи, сформувати доброчесне середовище у закладі освіти?

Із відеозаписами зустрічей у рамках курсу можна ознайомитись на каналі «Доброчесні ефіри».

• Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Платформа Prometheus. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about (дата звернення:12.10.2021).

• Оцінювання без знецінювання. Онлайн-курс про сучасні практики оцінювання. Студія онлайн-самоосвіти Ed-Era. URL: https://study.ed-era.com/uk/courses/course/#!410 (дата звернення:12.10.2021).

• Академічна доброчесність в університеті. Платформа ВУМ-online. URL: https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ (дата звернення:12.10.2021).

• Матеріали щодо культури академічного письма, норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності. URL: http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1

• Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу. Створено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP у партнерстві із Міністерством освіти і науки України та за підтримки Посольства США в Україні. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Academic_Writing_Course.pdf

• Вебінар від Академія цифрового розвитку "Академічна доброчесність та інформаційний пошук у Google Scholar". Запис вебінару.  

Додаткові матеріали:

Сторінки Євгена Ніколаєва “Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень

Розширений пошук в Google Scholar 

Програма,яка надає інформацію про причини відкликання статей із журналів: Retraction Watch Database 

Мережевий консорціум ICAI: https://academicintegrity.org/about/about-the-center

The University of British Columbia: https://academicintegrity.ubc.ca/about-academic-integrity/

University of Calgary: https://www.ucalgary.ca/student-services/student-success/advising/academic-improvement

Office of Academic Integrity University of Southern California: https://academicintegrity.usc.edu/

The University of Dublin: https://www.tcd.ie/teaching-learning/academic-affairs/academic-integrity/

Вебінар від Enago Academia. Реєстрація за посиланням: https://www.enago.com/academy/understanding-research-ethics-how-to-prevent-plagiarism/#

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Наші працівники завжди готові допомогти