Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6030401 "Правознавство") / уклад. В. П. Жушман [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 15 с.

ЧитатиПереглядів - 2009

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад. В. П. Жушман [та ін.] . - Х. : Право, 2013. - 108 с.

ЧитатиПереглядів - 11596

 

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. М. Корнієнко [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 82 с. - Назва з екрана.

ЧитатиПереглядів - 332

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з аграрного права та методичні поради до їх написання у 2012-2013 н.р. для студентів денних факультетів (електронне видання) [Електронний ресурс] / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Г. С. Корнієнко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 55 с.

ЧитатиПереглядів - 1709

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

 

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Аграрне право" (відповідно до вимог ECTS) : для студентів V курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 22 с.

ЧитатиПереглядів - 1826

05732739
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
239
1650
35371
58305
Дата: 2019-06-19
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені