Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

2. Програма з навчальної дисципліни

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

 

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

  

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи 

 

Методичні матеріали та завдання для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості проходження військової служби за контрактом" [Електронний ресурс] : для студ. військово-юрид. фак-ту другого (магістер/) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: В. Д. Авескулов, О. Є. Луценко, Г. О. Яковлєва. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 33 с. - Назва з екрану.

ЧитатиПереглядів - 3

05686404
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1003
1665
47341
62107
Дата: 2019-05-27
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені