Денна форма навчання

1. Підручник, навчальний посібник

 

Криміналістика : підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітько. - 4-тє вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2008. - 464 с. 

Читати (File not exist!)

 

2.  Програма з навчальної дисципліни

 

Програма навчальної дисципліни "Криміналістика" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 17 с.

ЧитатиПереглядів - 2514

 

3. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни

  

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни "Криміналістика" [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" / НУ "ЮАУ" ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Право, 2013. - 168 с.

ЧитатиПереглядів - 20563

 

5. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни

 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика" [Електронний ресурс] : для студ. 4 к. денної форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 48 с. 

ЧитатиПереглядів - 88

 

Тематика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. денних фак-тів / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава  Мудрого", 2012. - 45 с.

ЧитатиПереглядів - 788

 

6. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи

05655859
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2302
3972
49236
80792
Дата: 2020-07-16
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені